PEDAGOGŲ SĄRAŠAS

Vardas, pavardė Užimamos pareigos Išsilavinimas Kvalifikacija
Kristina Ambrazevičienė Logopedė Aukštasis Metodininkė
Loreta Kamarauskienė Logopedė, soc.pedagogė Aukštasis Vyresnioji socialinė pedagogė
Ingrida Umarienė Psichologė Aukštasis Antros kategorijos psichologė
Birutė Bružienė Mokytoja Aukštasis Vyresnioji mokytoja
Sandra Bekešiūtė Mokytoja Aukštasis Mokytoja
Rūta Žemaitienė Mokytoja Aukštasis Vyresnioji mokytoja
Vilma Iščišinienė Mokytoja Aukštasis Mokytoja
Lina Grybienė Mokytoja Aukštasis Mokytoja
 Aušra Budrienė Mokytoja Aukštasis Mokytoja
Agnė Kulikauskaitė Mokytoja Aukštasis Mokytoja
Vijolė Pyragaitė Mokytoja Aukštasis Mokytoja
Deimantė Žadeikaitė Mokytoja Aukštasis Mokytoja
 Auksė Švabauskaitė Mokytoja Aukštasis Mokytoja
 Rasa Andrulionytė Mokytoja Aukštasis Mokytoja
Saulė Žibienė Mokytoja Aukštasis Vyresnioji mokytoja
Evelina Baltrimavičienė Mokytoja Aukštasis Mokytoja
Laima Lukoševičienė Mokytoja Aukštasis Vyresnioji mokytoja
 Asta Leikauskaitė Mokytoja Aukštasis Vyresnioji mokytoja
Jūratė Šimanskienė Mokytoja Aukštasis Mokytoja
 Asta Kuliešienė Meninio ugdymo mokytoja Aukštasis Metodininkė
Rasa Burneikienė Neformaliojo ugdymo mokytoja (kūno kultūra) Aukštasis Vyresnioji mokytoja
Inga Lukašenkienė Meninio ugdymo mokytoja Aukštasis Vyresnioji meninio ugdymo mokytoja