PEDAGOGŲ SĄRAŠAS

Vardas, pavardė Užimamos pareigos Išsilavinimas Kvalifikacija
Kristina Ambrazevičienė Logopedė Aukštasis Metodininkė
Jolanta Raimonda Lišauskienė Logopedė Aukštasis Metodininkė
Rūta Žemaitienė Priešmokyklinio ugdymo  pedagogė Aukštasis Priešmokyklinio ugdymo vyresnioji pedagogė
Sandra Bekešiūtė Priešmokyklinio ugdymo  pedagogė Aukštasis Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
Birutė Bružienė Auklėtoja Aukštasis Vyresnioji priešmokyklinio ugdymo pedagogė
Vilma Abbas Auklėtoja Aukštasis Vyresnioji auklėtoja

Priešmokyklinio ugdymo vyresnioji pedagogė

Virginija Bušauskienė Auklėtoja Vidurinis Auklėtoja
Vilma Iščišinienė Auklėtoja Aukštasis Auklėtoja
Lina Grybienė Auklėtoja Aukštasis Auklėtoja
Vilma Kondzeliauskaitė

(vaiko auginimo atostogose)

Auklėtoja Aukštasis Auklėtoja
Asitė Ukrinaitė Auklėtoja Aukštasis Auklėtoja
Virginija Meiliūnienė Auklėtoja Aukštasis Vyresnioji auklėtoja
Salomėja Morkeliūnienė Auklėtoja Aukštasis Metodininkė
Neringa Petkevičienė Auklėtoja Aukštasis Auklėtoja
Julija Aleliūnienė

(vaiko auginimo atostogose)

Auklėtoja Aukštasis Auklėtoja
Saulė Žibienė Auklėtoja Aukštasis Auklėtoja

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Brigita Rasa Podelskienė Auklėtoja Aukštasis Metodininkė
Laima Lukoševičienė Auklėtoja Aukštasis Vyresnioji auklėtoja
Žydrė Kasparaitė Auklėtoja Aukštasis Auklėtoja
Sigita Vaičiukienėnė Auklėtoja Aukštasis Auklėtoja
Gražina Lisauskienė Auklėtoja Aukštasis Auklėtoja
Rasa Burneikienė Neformaliojo ugdymo mokytoja (kūno kultūra) Aukštasis Vyresnioji mokytoja
Inga Lukašenkienė Meninio ugdymo mokytoja Aukštasis Vyresnioji meninio ugdymo mokytoja
Asta Kuliešienė Meninio ugdymo mokytoja Aukštasis Metodininkė
Neringa Bartnykienė Mokytojo asistentė Aukštasis