CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS

Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ vaikų atvedimo į ikimokyklines ir priešmokyklines grupes ir išleidimo į namus tvarkos aprašas

Atsakinga už vaikų priėmimą pavaduotoja ugdymui Giedrė Kuzmarskienė.
Darbo valandos 8.00-16.30 val.
Pietų pertrauka 12.15-12.45