CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS

Atsakinga už vaikų priėmimą raštvedė Aistė Bendaravičiūtė.
Darbo valandos 8.00-16.30 val.
Pietų pertrauka 12.15-12.45

Parsisiųsti įsakymą