CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS

Atsakinga už vaikų priėmimą raštvedė Kristina Vidikienė.
Darbo valandos 8.00-16.30 val.
Pietų pertrauka 12.15-12.45

Parsisiųsti įsakymą

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO SKYRIAUS VEDĖJO 2016-06-01 ĮSAKYMAS NR. 35-380 “DĖL VIETŲ SKAIČIAUS KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINĖSE IR PRIEŠMOKYKLINĖSE GRUPĖSE 2016-2017 MOKSLO METAIS”

parsisiųsti Adobe PDF formatu