Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ vaikų ugdomų pagal ikimokyklinio ir(ar) priešmokyklinio ugdymo programas lankomumo apskaitos ir nelankymo tvarkos aprašas

Nuo 2022 m. sausio 1 d. keičiasi Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo 3 punktas bei 6 punktas. Daugiau skaitykite čia.

Nuo 2020 m. sausio 2 d. keičiasi atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir(ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymo nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas.  Kiti teisės aktai 1, 2.

Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą, nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas

Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. keičiasi vaikų maitinimo ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo įstaigose įkainiai. Įkainių vizualizaciją rasite čia. Išsami informacija: bit.ly/maitinimo-ikainiai.