Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ vaikų ugdomų pagal ikimokyklinio ir(ar) priešmokyklinio ugdymo programas lankomumo apskaitos ir nelankymo tvarkos aprašas

Nuo 2020 m. sausio 2 d. keičiasi atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir(ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymo nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas.  Kiti teisės aktai 1, 2.

Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą, nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas