Mieli tėveliai, nuoširdžiai dėkojame jums, kad, pasinaudodami 1,2 proc. paramos lėšų galimybe, skiriate paramą Kauno lopšeliui-darželiui „Tukas“. Ši finan­sinė parama – didelė paspirtis gerinti vaikų ugdymo kokybę, at­nau­jinti ir modernizuoti edukacines ir poilsio aplinkas, stiprinti darželio materialinę bazę.

Visi Lietuvos gyventojai iki gegužės 1 d. gali skirti 1,2%* gyventojų pajamų mokesčio (GPM) mūsų Kauno lopšeliui-darželiui „Tukas“.
*Nuo 2020 m. sausio 1 d. paramos gavėjams galima skirti iki 1,2 proc. pajamų mokesčio.

1,2% GPM galite skirti užpildydami formą

N a u d o j a n t i s  e l e k t r o n i n e  b a n k i n i n k y s t e

 Prisijunkite prie savo elektroninės bankininkystės per elektroninio deklaravimo sistemos svetainę

Elektroninio deklaravimo sistemos svetainė

  • Pasirinkite dešinėje lango pusėje esančią skiltį „Paramos skyrimas“.
  • Lango apačioje pamatysite FR0512 „Formą pildymui“. Pasirinkite mėlyną ikoną „pildyti formą tiesiogiai portale“.

  • Užpildykite formą.

U ž p i l d ę  f o r m ą  r a š t u

  • Atsispausdinkite formą FR0512 formą.
  • Užpildykite formą nurodydami savo duomenis ir Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ rekvizitus.
  • Pristatykite šią formą į Valstybinę mokesčių inspekciją (VMI).

SVARBU: Popierinis prašymas (forma FR0512) pervesti gyventojų pajamų mokesčio (GPM) dalį paramos gavėjams gali būti teikiamas iki 2022 metų. Nuo 2022 metų prašymai bus priimami tik e. būdu.

Formoje užpildykite asmeninius duomenis bei šiuos laukelius, (!) pažymėtus laukelius užpildyti būtina:
5 Mokestinis laikotarpis – 2020
6S Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams – ✔
E1 Gavėjo tipas – 2 [paramos gavėjas]
E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 191643441
E4 Mokesčio dalies dydis (procentais) – iki 1,2
E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio – vėliausiai iki 2024 m. (pildoma tik norint paramą skirti ilgiau kaip 1 metus).

J e i  n o r ė t u m ė t e  s k i r t i  1,2%  n a u d o d a m i e s i   VMI  m o b i l i ą j a  p r o g r a m ė l e:

1. Atsisiųskite programėlę iš „App Store“ arba „Google Play“.
2. Pasirinkite EDS Deklaracijos ir prisijunkite.
3. Spauskite „Paramos skyrimas“ ir „Pildyti naują“.
4. Užpildykite paramos skyrimo laukelius pagal aukščiau pateiktus duomenis.

Jei turite papildomų klausimų, būtinai kreipkitės į mus el. paštu rastine@darzelistukas.lt

Nuoširdžiai, lopšelio-darželio bendruomenės vardu, direktorė Sonata Lažauninkienė