Pakraščio g. 7a, Kaunas
LT-49423, Lietuva
I - V   07:00 - 19:00
VI - VII Nedirbame
8 37 311 978

 

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...
Partneriai

Informacija tėvams:

1. Draudžiama ugdyme dalyvauti, jeigu:
– Jūsų vaikui pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar turintiems ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz. sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);
– turėjo sąlytį su sergančiu COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) asmeniu ir jiems yra paskirta privaloma izoliacija;
– kurie buvo išvykę į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktą šalį ir iš kurios sugrįžus privaloma 14 dienų izoliacija.

Plačiau

2020 m. rugsėjo 1 d. 9.15 val. kviečiame visus į mokslo metų pradžios šventę, kuri vyks Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ kieme.

Jei bus blogas oras, Mokslo ir žinių diena vyks darželio grupėse tik vaikams.

Nepamirškime laikytis LR SAM sprendimų: laikykimės saugaus atstumo, dėvėkime veidą dengiančias apsaugos priemones.

Administracija

Šiuos mokslo metus pradėsime neįprasti, daug dėmesio skirdami mūsų saugumui. Deja, siaučiantis koronavirusas apriboja galimybes. Todėl atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus, siekiant visų mūsų saugumo, nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. darželio darbo laikas I-V 7.30-18.00.

Prailgintos dienos grupės bus organizuojamos tik pasikeitus epidemiologinei situacijai Lietuvoje.

Administracija

2019 m. gruodžio 10 d. Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisija įvertino Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ sveikatos stiprinimo programą ir priėmė sprendimą pripažinti sveikatą stiprinančia mokykla.  Kviečiame susipažinti su Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ sveikatos stiprinimo programos „Sveikuoliai vikruoliai užaugti dideli svajoja“ ataskaita už 2019-2020 mokslo metus

Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostata dėl visuotinio priešmokyklinukų ir pirmokų nemokamo maitinimo, pagal kurią nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokiniai, kurie mokosi visose mokyklose, įskaitant nevalstybines mokyklas ir darželius, pagal priešmokyklinio ugdymo programą (toliau – priešmokyklinukai) ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje (toliau – pirmokai), įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų. Šią teisę įgyja ir globojami vaikai, todėl dėl nemokamo maitinimo mokiniams gali kreiptis ir vienas iš vaiko globėjų.

Kad priešmokyklinukui būtų skirti nemokami pietūs naujais 2020/2021 mokslo metais, tėvai (globėjai) turi pateikti prašymus. Prašymus galima pradėti teikti jau nuo 2020 m. liepos 1 d.

Užpildytą prašymą-paraišką gauti socialinę paramą mokiniams (SP-11 forma pridedama) galima pateikti Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui arba mokyklos, kurioje mokinys mokosi, administracijai. Mokyklos administracija gautą pareiškėjo užpildytą prašymą-paraišką ne vėliau kaip kitą darbo dieną perduoda Socialinės paramos skyriui paštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis (elektroninėmis priemonėmis teikiamas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą).

Prašymus-paraiškas galima teikti šiais būdais:

– el. būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt;

– seniūnijose pas dirbančius Socialinės paramos skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrio specialistus;

– siųsti adresu Nemuno g. 29, LT-44295 Kaunas.

Prie prašymo būtina pridėti pažymą iš ugdymo įstaigos, jog vaikas nuo 2020-09-01 mokysis pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

Raštus ir paklausimus galima teikti el. p. socialines.paramos.skyrius@kaunas.lt arba siųsti adresu Nemuno g. 29, LT-44295 Kaunas.

Daugiau informacijos apie nemokamą mokinių maitinimą:

• paskambinus Socialinių išmokų skyriaus bendruoju telefonu 8 37 425283.

• Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas (2006-06-13, Nr. X-686); https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.915C6D6EB2A5/AsGYWKIRhT

• Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019-06-18 sprendimas Nr. T-289 „Socialinės paramos mokiniams skyrimo ir teikimo tvarkos aprašas“; https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bec228b0928211e9ae2e9d61b1f977b3/MfzmiVIWFz

• Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-06-17 įsakymas Nr. A-1891 „Dėl nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti mokyklose ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose skiriamų lėšų dydžio nustatymo“.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c3befba03e8411ea829bc2bea81c1194/xuuFgzdyOL

 

Prašymo-paraiškos gauti mokinių nemokamą maitinimą nevertinant pajamų SP-11 (A) forma

Kiekvieni metai atneša mums šią dieną – priešmokyklinukų išleistuves. Šiandien mes visi jaučiame drugelį plazdenant krūtinėje. Vienas etapas baigėsi, prasidės kitas… dar gražesnis! Paminėjome šią dieną kartu su vaikais, kupina siurprizų, džiaugsmo, juoko ir aišku liūdesiuku širdelėse.. Gero skrydžio “Viščiukai”, sekmės mokyklos suole!

Parengė priešmokyklinio ugdymo mokytojos Rūta Žemaitienė, Radvilė Verenienė

Kiškių grupėje birželio mėnesį vyko savaitės trukmės muzikinis projektas „Dainuojame ir žaidžiame metų laikus“. Vaikai, prisimindami metų eigoje įgytas žinias apie metų laikų ciklą, jų gamtinius pokyčius, su džiaugsmu dalyvavo muzikinėse veiklose, skirtose metų laikams.

Grupės mokytojos ir muzikos pedagogė kartu su vaikais sukūrė geros nuotaikos kupinus muzikinius renginukus pagal kiekvieną metų laikų sezoną – Rudenį, Žiemą, Pavasarį ir Vasarą, vaikai dainavo daineles ir žaidė muzikinius žaidimus. Šis projektas buvo puiki proga Kiškių grupės ugdytiniams atskleisti muzikinius gebėjimus, sužadino norą dainuoti bei suteikė vaikams daug gerų emocijų.

Mokytojos Neringa, Vilma ir vyr. meninio ugdymo pedagogė Inga

Birželio 18 d. (ketvirtadienį) įvyko Lietuvos mažųjų žaidynių uždarymas! Jas užbaigėme atlikdami „Ąžuolo mankštą“, skambant Lietuvos mažųjų žaidynių himnui, ir apibėgdami garbės ratą apie darželį.

Vaikams suorganizuota „Paspirtukų diena“. Vaikai į darželį atvyko su paspirtukais, darželyje puikiai įrengta jiems stovėjimo vieta po stogu. Vaikai laukė su nekantrumu, kada nustos lyti lietus ir bus galima visiems kartu pasidžiaugti, pralėkti su vėjeliu paspirtukais darželio „Žaliojoj“ aikštelėj. Baigus lyti lietui, visi išskubėjome į lauką, į „Žaliają“ aikštelę pasivažinėti, palenktyniauti, papramogauti su paspirtukais, pasidžiaugti vasaros malonumais.

Parengė vyr. mokytoja Rūta Žemaitienė