Pakraščio g. 7a, Kaunas
LT-49423, Lietuva
I - V   07:00 - 19:00
VI - VII Nedirbame
8 37 311 978

 

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...
Partneriai

Pakeistas Kauno lopšelio-darželio ,,Tukas” lankomumo apskaitos bei nelankymo tvarkos aprašo 5.1. punktas. Prašome susipažinti.

Kasdien vaikai liečia, ragauja, stebi, klauso, uosto, stengdamiesi pažinti juos supančią artimiausią aplinką. Stebėdami ir eksperimentuodami jie bando suprasti pasaulį: vaikai veikia kaip mokslininkai ir visais savo pojūčiais tyrinėja aplinką.

„Drugelių“ grupės vaikai šiandien tyrinėjo įvairias medžių ir krūmų sėklutes. Patyrė didelį malonumą, turėdami galimybę stebėti, paliesti, pauostyti eglės, pušies, kaštonų, lazdynų, obels, ąžuolo sėklas. Pamatyti, kokios skirtingos jos gali būti.

Žiūrėdami edukacinį filmuką apie medžio atsiradimą, pamatė, kokį ilgą kelią tenka įveikti mažajam giliukui, kol jis virsta galingu ąžuolu.

Daug džiaugsmo akimirkų suteikė galimybė patiems pasodinti savo giliuką.

 

Parengė auklėtoja Vilma Iščišinienė

Minėdami tarptautinę dieną be automobilio  rugsėjo 23 d. prisijungėme prie Respublikinės ikimokyklinių įstaigų kūno kultūros pedagogų asociacijos (RIUKKPA) akcijos „Rieda ratai rateliukai 2019“. Dalyviai, pasipuošę liemenėmis, o kai kurie ir apsaugomis nuo galimų traumų – šalmais, važiavo draugystės ratą aplink įstaigos teritoriją. Apvažiavę įstaigos teritoriją, vaikai išsiskirstė į atskiras grupeles ir akciją tęsė pagal fantaziją.

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kartu su VšĮ judesio studija „Strakaliukas“ įgyvendina fizinio aktyvumo skatinimo programą „Sportuojantis vaikas – sveikas vaikas“. Rugsėjo 17 d. „Strakaliuko“ treneriai  atvyko pas „Viščiukų“ vaikučius. Užsiėmimo metu vaikai gavo įdomių, inovatyvių, linksmų sporto užduočių. Emocijos buvo pačios geriausios, vaikams labai patiko.

Be to, vaikai gavo aktyvuolio korteles, kuriose galės žymėti savo fizinį aktyvumą.  Po 2 mėnesių pakartotinai atvyks „Strakaliuko” treneriai ir vertins vaikų fizinių gebėjimų pasikeitimus.

Lauksime sekančio susitikimo!

Parengė Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Laura Jodkaitė

 

 

Šį lietingą rudens rytmetį mūsų darželyje apsilankė pasakų dėdė Stanislovas ir pasakų teta Kristina. Aktoriai atvertę didžiulę pasakų knygą sekė pasaką „Dvylika brolių juodvarniais lakstančių“. Mažieji žiūrovai susidomėję stebėjo lėlių spektaklį. Turėjo galimybę tiesiogiai bendrauti su pasakos veikėjais ir patyrė daug teigiamų emocijų.

Vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V-529 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. V-657 ,,Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo“, nuo 2018 m. birželio 1 d. duomenys, susiję su vaiko sveikatos pažymėjimu, visose asmens sveikatos priežiūros įstaigose turi būti tvarkomi elektroniniu būdu.

Kviečiame susipažinti su  atnaujintu Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ vaikų ugdomų pagal ikimokyklinio ir(ar) priešmokyklinio ugdymo programas lankomumo apskaitos ir nelankymo tvarkos aprašu. Aprašą rasite čia.

Rugsėjo 2-osios rytą vaikai, lydimi tėvelių, nešini įvairiausių gėlių žiedų rinkosi į darželio grupes.  Būrys vaikučių čia žengė pirmą kartą, vieni nedrąsiai, o kiti – pasiilgę draugų skubėjo kuo greičiau pažaisti, pabendrauti. Atkeliavus prie įstaigos vartų ugdytinius pasitiko garsi, skambi muzika ir įstaigos direktorė, kuri kiekvienam vaikui įteikė po dovanėlę.

Mokslo ir žinių diena sukvietė lopšelio-darželio ,,Tukas“ bendruomenę į šventinį rytmetį.  Rytmetyje vaikus aplankė Vasarėlė ir Nykštukas. Drauge pašokome, padainavome ir pūtėme burbulus. Su šypsena veide išlydėjome vasarėlę ir pasitikimo rudenėlį.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau — Ministerija) primena, kad vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V-529 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. V-657 ,,Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo, nuo 2018 m. birželio 1 d. duomenys, susiję su vaiko sveikatos pažymėjimu, visose asmens sveikatos priežiūros įstaigose turi būti tvarkomi elektroniniu būdu. Elektroniniu būdu užpildytas ir pasirašytas vaiko sveikatos pažymėjimas patenka i Elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą (toliau — ESPBI IS), iš kurios yra perduodamas į Higienos instituto Vaikų sveikatos stebėsenos informacinę sistemą (toliau — VSS IS). Su VSS IS dirba visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, vykdantys sveikatos priežiūrą mokykloje.

Pažymėtina, kad šiuo metu VSS IS kaupiami ir naudojami tik bendrojo ir profesinio ugdymo įstaigas lankančių vaikų sveikatos pažymėjimų duomenys. Vaikų, lankančių ikimokyklinio ugdymo įstaigas (darželius), sveikatos pažymėjimo duomenis VSS IS numatoma kaupti 2019-2020 m., įgyvendinus VSS IS plėtros projektą ikimokyklinėse ugdymo įstaigose. Iki to laiko vaiko sveikatos pažymėjimus ikimokyklinio ugdymo įstaigose dirbantiems visuomenės sveikatos priežiūros specialistams tėvai galės perduoti asmeniškai (į rankas) arba išsiuntę elektroniniu paštu pažymos peržiūrėjimo kodą ir vaiko gimimo datą. Kodas sugeneruojamas tėvams prisijungus prie www.esveikata.lt portalo (detalesnė informacija dėl peržiūros kodų naudojimo pridedama čia).

Šeimos arba vaikų ligų gydytojas gali uždaryti vaiko sveikatos pažymėjimą, jeigu užpildyta I dalis ,,Fizinės būklės įvertinimas“. Pacientui pristačius šeimos gydytojui popierinę pažymą, užpildyta ir pasirašyta odontologo, šeimos arba vaikų ligų gydytojas gali suvesti į ESPBI IS bei pasirašyti ir II dalį ,,Dantų ir žandikaulių būklės įvertinimas”, – taip vaiko sveikatos pažymėjimas bus užpildytas pilnai.

Gydytojo rekomendacijos yra ta informacijos dalis, kurią visuomenės sveikatos priežiūros specialistas turi pateikti ugdymo įstaigai apie vaiko sveikatą. Jei vaiko sveikatos pažymėjime užpildomas laukelis ,,Vaikas gali dalyvauti mokykloje vykdomoje ugdymo veikloje, laikydamasis šių rekomendacijų“, vaikui sergant lėtine liga / sutrikimu, kuris riboja vaiko dalyvavimą ugdymo veikloje, greta būtinai turi būti nurodomos (įvardijamos) dalyvavimo ugdymo veikloje rekomendacijos (dieta, fizinės veiklos apribojimai, vengtini alergenai ir kt.) siejant su ligos / sutrikimo, dėl kurio skiriama rekomendacija, TLK-10-AM kodu. ,,Vaikui gali prireikti skubios pagalbos mokykloje“ laukelis pildomas, jei dėl ūmaus vaiko sveikatos būklės pablogėjimo (alergijų, lėtinių ligų ir kt.) gali prireikti skubios pagalbos. Šiuo atveju laukelyje Vaikui gali prireikti skubios pagalbos mokykloje“ turi būti nurodyta, kokia pirmoji pagalba turi būti suteikta vaikui ugdymo įstaigoje bei ligos / sutrikimo, dėl kurio skiriama rekomendacija, TLK-10-AM kodas.

Kartu atkreipiame dėmesį, kad nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. yra panaikintas reikalavimas į vaikų neformaliojo švietimo įstaigas pristatyti Vaiko sveikatos pažymėjimo kopijas. Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 20:2018 Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-696, nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas (išskyrus organizuojančius kūno kultūros ir sporto pratybas), turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu, mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai. Jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo (būrelio) veikloje gali turėti įtakos vaiko sveikatai, tai tokias profilaktinio patikrinimo išvadas neformaliojo švietimo būreliams turi pateikti tėvai.

Sutrumpintą informaciją, kurią parengė Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Laura Jodkaitė rasite čia.