Pakraščio g. 7a, Kaunas
LT-49423, Lietuva
I - V   07:00 - 19:00
VI - VII Nedirbame
8 37 311 978

 

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...
Partneriai

Ugdydami vaikus siekiame, kad jie augtų orūs, smalsūs, bendraujantys, sveiki, kuriantys, sėkmingai besiugdantys. Vadovaujantis šiais ugdymo siekiais, ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse yra vertinami vaiko individaulūs poreikiai, fiksuojama jo daroma pažanga. Kiekvienoje iš vaiko ugdymosi pasiekimų sričių (18) išskirti šeši vaiko pasiekimų žingsniai, rodantys vaiko pažangą nuo gimimo iki šešerių metų. Pasiekimų žingsniai, skirti vaikų ugdymuisi individualizuoti. Vaikų ugdymosi pasiekimų žingsnių siejimas su amžiumi yra sąlyginis (pagal individualias savybes, raidą ugdytiniai gali būti ir žemesniame ir aukštesniame žingsnyje). Vertinimas yra tęstinis procesas, apimantis nuolatinį vaiko stebėjimą. Ugdymosi procesas neįmanomas be vertinimo. Vertinimas glaudžiai susijęs su ugdymo (si) tikslais ir keičiasi kartu su jais. Pažangos vertinimas užtikrina greitą ir ugdymo (si) proceso grįžtamąjį ryšį, yra būtina kokybiško ugdymo (si) proceso dalis ir svarbiausia švietimo kokybės sąlyga.

Ikimokyklinėje įstaigoje dažniausiai vaikų poreikių nustatymui atliekamas ugdytinių stebėjimas, pokalbiai su vaiku natūralioje aplinkoje, vaiko veiklos, kūrybos darbų analizė, kartais naudojami vaizdo įrašai, nuotraukos, pokalbiai su tėvais, klausimynai tėvams ir pedagogams. Siekiant ugdymo pagal poreikius tęstinumo ypač svarbu, kad pasiekimų pažangos stebėjimo rezultatai būtų perduoti tolesnių pakopų švietimo specialistams. Perėję į kitą ugdymo pakopą, vaikai turi būti iškart ugdomi pagal jų poreikius, kitaip vaiko pažinimas ir poreikių nustatymas užtrunka. S. Epstein (2004) pabrėždama ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vertinimo poveikį vaiko raidai išskiria šiuo kriterijus:

  • Vertinimas yra besitęsiantis procesas ir apima informacijos apie vaikus, jų grupę ir ugdymo procesą rinkimą, apibendrinimą ir interpretavimą.
  • Vaiko pasiekimų vertinimas yra tik viena iš vertinimo formų, kurią tinkamai taikant galima nuolat gauti informacijos apie vaikų pasiekimus. Veritinimas leidžia matuoti pasirinktas sritis.
  • Vaiko pasiekimų vertinimas vertingas ir tuo, kad teikia galimybę vertinti programas, personalo kvalifikacijos tobulinimo poreikius, numatyti ugdymo programų ateitį.
  • Kuo mažesnis vaikas, tuo sunkiau atlikti patikimą vertinimą, nes ankstyvoji vaiko raida yra labai greita, epizodinė ir priklausanti nuo vaiko įgyjamo patyrimo

Kiekvienam ugdytiniui, neatsižvelgiant į tai kokio amžiaus jis būtų, ypač svarbu būti pastebėtam ir priimtam tokiu, koks yra. Ugdytinis jausdamasis patogiai fiziškai, saugus psichologiškai, norės kuo daugiau sužinoti. Ir tik tada, kai bus pripažintas, jausis esą reikalingas.

Priešmokyklinėje grupėje pastebima tendencija, kad tėvai ima reikalauti puikaus vaiko įsivertinimo visose srityse ne tik iš pedagogo, bet ir vaikų. Reikalaujant iš vaiko per daug, vaikui gali formuotis beviltiškumo jausmas, nuo to, koks aplinkinių požiūris į vaiką, didžia dalimi priklauso ir jo paties nuomonė apie save, tad ugdymosi rezultatai įtakoja savęs vertinimą. Pasak knygos D.Szarkowicz „Stebėjimas ir refleksija vaikystėje“ autoriaus, vaikų savęs vertinimas yra tiesioginis suaugusiųjų vertinimo atspindys. Todėl labai svarbu, kad kiekvienas vaikas namuose ar darželyje, vėliau mokykloje jaustųsi saugus, mylimas ir gerbiamas, kad būtų skatinamas savarankiškumas ir individualumas. Ugdytinių, o ypač priešmokyklinio ugdymo vaikų savęs vertinimą formuoja ne vien mokymosi rezultatų vertinimas, vaikams svarbu gauti teigiamų vertinimų ir kitose srityse – bendraujant, žaidžiant. Šie vertinimai gali būti susiję su charakteriu, asmenybės savybėmis. Priešmokyklinukai mėgsta save vertinti po įvairių veiklų, pasirenkant įvairius vertinimo savęs būdus. Pradedant nuo plojimų, baigiant klausimais apie veiklos naudingumą ir t.t. Įsivertinimo puoselėjimas vaikams padeda ugdytis savarankiško mokymosi gebėjimams, prisiimti atsakomybę už savo mokymąsi ateityje

 

Paregta pagal:

Valstybinio audito ataskaita: ar išnaudojame ikimokyklinio ugdymo galimybes sėkmingesniai vaikų ateičiai užtikrinti?, 2018.

Periodinį leidinį Nr 4 ,,Trumpa švietimo problemos analizė” 2011. Ikimokyklinis ugdymas: ką apie jo povekį vaiko raidai sako tyrimų duomenys?

Ugymo plėtoties centro. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas Lietuvos ir užsienių šalių patirtis. Vilnius 2011;

 

Parengė:

direktorė Sonata Lažauninkienė

direktorės pavaduotoja ugdymui A.Bendaravičiūtė

priešmokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja Rūta Žemaitienė