Pakraščio g. 7a, Kaunas
LT-49423, Lietuva
I - V   07:00 - 19:00
VI - VII Nedirbame
8 37 311 978

 

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...
Partneriai

Naujienos

1 2 3 23

2019 m. gruodžio 10 d. Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisija įvertino Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ sveikatos stiprinimo programą ir priėmė sprendimą pripažinti sveikatą stiprinančia mokykla.  Kviečiame susipažinti su Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ sveikatos stiprinimo programos „Sveikuoliai vikruoliai užaugti dideli svajoja“ ataskaita už 2019-2020 mokslo metus

Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostata dėl visuotinio priešmokyklinukų ir pirmokų nemokamo maitinimo, pagal kurią nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokiniai, kurie mokosi visose mokyklose, įskaitant nevalstybines mokyklas ir darželius, pagal priešmokyklinio ugdymo programą (toliau – priešmokyklinukai) ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje (toliau – pirmokai), įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų. Šią teisę įgyja ir globojami vaikai, todėl dėl nemokamo maitinimo mokiniams gali kreiptis ir vienas iš vaiko globėjų.

Kad priešmokyklinukui būtų skirti nemokami pietūs naujais 2020/2021 mokslo metais, tėvai (globėjai) turi pateikti prašymus. Prašymus galima pradėti teikti jau nuo 2020 m. liepos 1 d.

Užpildytą prašymą-paraišką gauti socialinę paramą mokiniams (SP-11 forma pridedama) galima pateikti Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui arba mokyklos, kurioje mokinys mokosi, administracijai. Mokyklos administracija gautą pareiškėjo užpildytą prašymą-paraišką ne vėliau kaip kitą darbo dieną perduoda Socialinės paramos skyriui paštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis (elektroninėmis priemonėmis teikiamas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą).

Prašymus-paraiškas galima teikti šiais būdais:

– el. būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt;

– seniūnijose pas dirbančius Socialinės paramos skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrio specialistus;

– siųsti adresu Nemuno g. 29, LT-44295 Kaunas.

Prie prašymo būtina pridėti pažymą iš ugdymo įstaigos, jog vaikas nuo 2020-09-01 mokysis pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

Raštus ir paklausimus galima teikti el. p. socialines.paramos.skyrius@kaunas.lt arba siųsti adresu Nemuno g. 29, LT-44295 Kaunas.

Daugiau informacijos apie nemokamą mokinių maitinimą:

• paskambinus Socialinių išmokų skyriaus bendruoju telefonu 8 37 425283.

• Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas (2006-06-13, Nr. X-686); https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.915C6D6EB2A5/AsGYWKIRhT

• Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019-06-18 sprendimas Nr. T-289 „Socialinės paramos mokiniams skyrimo ir teikimo tvarkos aprašas“; https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bec228b0928211e9ae2e9d61b1f977b3/MfzmiVIWFz

• Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-06-17 įsakymas Nr. A-1891 „Dėl nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti mokyklose ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose skiriamų lėšų dydžio nustatymo“.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c3befba03e8411ea829bc2bea81c1194/xuuFgzdyOL

 

Prašymo-paraiškos gauti mokinių nemokamą maitinimą nevertinant pajamų SP-11 (A) forma

Kiekvieni metai atneša mums šią dieną – priešmokyklinukų išleistuves. Šiandien mes visi jaučiame drugelį plazdenant krūtinėje. Vienas etapas baigėsi, prasidės kitas… dar gražesnis! Paminėjome šią dieną kartu su vaikais, kupina siurprizų, džiaugsmo, juoko ir aišku liūdesiuku širdelėse.. Gero skrydžio “Viščiukai”, sekmės mokyklos suole!

Parengė priešmokyklinio ugdymo mokytojos Rūta Žemaitienė, Radvilė Verenienė

Kiškių grupėje birželio mėnesį vyko savaitės trukmės muzikinis projektas „Dainuojame ir žaidžiame metų laikus“. Vaikai, prisimindami metų eigoje įgytas žinias apie metų laikų ciklą, jų gamtinius pokyčius, su džiaugsmu dalyvavo muzikinėse veiklose, skirtose metų laikams.

Grupės mokytojos ir muzikos pedagogė kartu su vaikais sukūrė geros nuotaikos kupinus muzikinius renginukus pagal kiekvieną metų laikų sezoną – Rudenį, Žiemą, Pavasarį ir Vasarą, vaikai dainavo daineles ir žaidė muzikinius žaidimus. Šis projektas buvo puiki proga Kiškių grupės ugdytiniams atskleisti muzikinius gebėjimus, sužadino norą dainuoti bei suteikė vaikams daug gerų emocijų.

Mokytojos Neringa, Vilma ir vyr. meninio ugdymo pedagogė Inga

Birželio 18 d. (ketvirtadienį) įvyko Lietuvos mažųjų žaidynių uždarymas! Jas užbaigėme atlikdami „Ąžuolo mankštą“, skambant Lietuvos mažųjų žaidynių himnui, ir apibėgdami garbės ratą apie darželį.

Vaikams suorganizuota „Paspirtukų diena“. Vaikai į darželį atvyko su paspirtukais, darželyje puikiai įrengta jiems stovėjimo vieta po stogu. Vaikai laukė su nekantrumu, kada nustos lyti lietus ir bus galima visiems kartu pasidžiaugti, pralėkti su vėjeliu paspirtukais darželio „Žaliojoj“ aikštelėj. Baigus lyti lietui, visi išskubėjome į lauką, į „Žaliają“ aikštelę pasivažinėti, palenktyniauti, papramogauti su paspirtukais, pasidžiaugti vasaros malonumais.

Parengė vyr. mokytoja Rūta Žemaitienė

Iš šeimos atsinešami gebėjimai mylėti, kartu žaisti, mokytis, augti ir tobulėti; džiaugtis, kai sekasi pačiam ir kai sekasi kitam; pastebėti, atrasti ir ugdyti savo talentus. O kas gi iš tiesų yra talentas? Talentų yra labai įvairių. Vieniems – muzikavimas, kitiems – maisto gamyba, žvejyba arba sportas…

Kiškių grupėje, netradiciškai paminint Šeimos šventę,  vyko projektas „Smagu, kai šeimos laimingos, o dar smagiau – kai talentingos“. Jame nuotoliniu būdu šeimos pasidalino savo talentais. Patirtos teigiamos emocijos, šilta bendrumo nuotaika dar labiau sustiprino Kiškių grupės draugiškus santykius bei suartino vaikus, tėvelius bei pedagogus.

Mokytojos Neringa, Virginija ir vyr. meninio ugdymo mokytoja Inga

Nuoširdžiai dėkojame Jums už praėjusiais metais skirtą 2 proc. mokesčio paramą darželiui. Materialinė bei kitokia parama mūsų įstaigai labai reikalinga ir toliau. Todėl maloniai prašome visus, galinčius skirti 1,2 proc. pajamų mokesčio paramą, ją skirti Kauno lopšeliui-darželiui „Tukas“, kad visi kartu galėtumėm ir ateityje kurti saugią, estetišką, modernią ir patrauklią aplinką, sėkmingai įgyvendinti numatytus ugdymo(si) tikslus, idėjas bei projektus.

Paramos gavėjo identifikacijos numeris (kodas): 191643441

Paramos gavėjo pavadinimas: Kauno lopšelis-darželis „Tukas“

Buveinės adresas: Pakraščio g. 7A, Kaunas, LT-49390

Įrašyti paramos sumą: 1,2

 

Nuoširdžiai dėkojame!

Nuo gegužės 18 d. „Tukas“ atvėrė duris vaikučiams. Tačiau ne visi mūsų ugdytiniai sugrįžo į grupes. Tiems, kurie liko namie, užduotis nuotoliniu būdu parengė vis dar nuotoliniu būdu  dirbančios mokytojos. Ankstyvojo amžiaus vaikučiai domėjosi vabalėlių pasauliu, gamino boružes, drugelius ir bitutes iš buitinių atliekų, galėjo pavartyti knygelę „Vabalėlių pieva“ ir net pasiklausyti jos, nes ji buvo įgarsinta mokytojos. Taip pat jie buvo kviečiami stebėti ir tyrinėti vabalėlius gamtoje.  Vyresnieji („Liūtukų“, „Drugelių“ ir „Meškučių“ grupių vaikai) bandė atskleisti orų paslaptis. Jie atliko bandymą, kuris supažindina vaikus su lietaus debesio susidarymu ir padėjo suprasti, kaip pradeda lyti lietutis. Vaikai susipažino su vaivorykštės spalvomis ir bandė jas atkurti, o taip pat kasdien stebėjo orus ir pildė Orų kalendorių. Ačiū visiems vaikučiams ir jų tėveliams už puikius darbelius ir pasidalinimus.

Dėkojame Gabijos mamytei už puikų grįžtamąjį ryšį, kuris įprasmina pedagoginę veiklą. Plačiau skaitykite čia.

Parengė mokytoja Brigita

1 2 3 23