2022 m. viešųjų pirkimų planas

parsisiųsti Adobe PDF formatu

Viešųjų pirkimų ataskaita už 2021 m.

parsisiųsti Adobe PDF formatu

Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ 2021 metų viešųjų pirkimų planas

parsisiųsti Adobe PDF formatu

Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ 2020 metų viešųjų pirkimų planas
parsisiųsti Adobe PDF formatu

Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ 2019 metų viešųjų pirkimų planas
parsisiųsti Adobe PDF formatu

Viešųjų pirkimų ataskaita už 2020 m.

parsisiųsti Adobe PDF formatu

Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ prekių, darbų ir paslaugų sudarytos mažos vertės viešųjų pirkimų sutartys viešinamos CVP IS, adresu

Kauno lopšelio-darželio “Tukas” viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės
Viešųjų pirkimų ataskaita už 2017
2018 m. viešųjų pirkimų metinis planas
2017 m. planuojami atlikti/pradedami pirkimai (paslaugos)
2017 m. planuojami atlikti/pradedami pirkimai (prekės)
2017 m. planuojami atlikti/pradedami pirkimai (darbai)
2017 m. viešųjų pirkimų metinis planas
Viešųjų pirkimų ataskaita už 2016
Viešųjų pirkimų ataskaita už 2015 m.
2016 m. viešųjų pirkimų metinis planas
2015 m. viešųjų pirkimų metinis planas
2014 m. Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ numatomų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų metinis planas
2013 metų viešųjų pirkimų metinis planas
Pirkimų taisyklės 2012
2012 metų viešųjų pirkimų metinis planas
2011 viešųjų pirkimų metinis planas
Kauno lopšelio-darželio „tukas supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės
Kauno lopšelio-darželio „tukas“ viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentas