Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ nuotolinio darbo tvarkos aprašas

Kauno lopšelio-darželio  „Tukas“ direktoriaus įsakymas dėl ugdymosi proceso organizavimo nuotoliniu būdu

Dėl nuotolinio mokymo

Nuo kovo 30 d. Kauno lopšelyje- darželyje ,,Tukas“ bus organizuojamas nuotolinis mokymas. Pedagogai dalinsis gerąją  patirtimi ir skelbs mokomąją medžiagą vaikų ugdymui nuotoliniu būdu savo grupės Facebook uždaroje paskyroje ir elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“. Labai  prašome viso personalo vardu glaudaus bendradarbiavimo ir supratimo, kad tik taip galėsime tęsti ugdymosi procesą.  Elektroniniame dienyne ,,Mūsų darželis“  galite užduoti rūpimus klausimus pedagogams, lopšelio-darželio administracijos atstovams ir sekti svarbiausias naujienas.

Rekomendacijas, kaip galėtų atrodyti darželinuko, pradinuko ir paauglio dienotvarkė rasite čia.

Karantino metu lopšelio-darželio „Tukas“ psichologė dirbs nuotoliniu būdu

Su psichologe galima pasitarti, kaip kalbėtis su vaikais apie šiandienę situaciją, kaip paaiškinti, kodėl būtinas karantinas ir svarbu laikytis prevencinių priemonių.

Rekomenduosiu, kaip susitarti dėl naujų taisyklių šeimoje ir brėžti ribas. Atsakysiu į klausimus, kylančius dėl vaikų savijautos ir elgesio (nerimo, baimių). Labai kviečiu tėvus paskambinti, jeigu jie patys jaučia nerimą, sunku nusiraminti, kyla didelis pyktis.

Psichologės darbo laikas:

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
7:30-12:30 13:00-18:00

Telefonas: 860049766 arba el. paštas: ingrida.umariene@gmail.com

Dėl ekstremalios situacijos ir mokesčio taikymo už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje

Vadovaujantis 2020-03-12 Vyriausybės posėdyje priimtu nutarimu ( http://lrv.lt/lt/naujienos/ekstremaliu-situaciju-metu-masiniai-renginiai-uzdarose-patalpose-nevyks ir http://lrv.lt/lt/naujienos/visoje-lietuvoje-del-koronaviruso-dviem-savaitems-uzdaromos-svietimo-istaigos), nuo kovo 13 d. rekomenduojama, o nuo kovo 16 d. privalomai stabdomas ugdymo procesas visose švietimo įstaigose, t. y. ir ikimokyklinėse bei priešmokyklinėse įstaigose / grupėse.

Mokestis nebus skaičiuojamas, pritaikant tvarkos aprašo 10.7 papunktį (dėl ekstremalių įvykių). (Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimas Nr. T-454 „Dėl atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“)

Nuotolinis ugdymas tęsiasi ir įstaigai atvėrus duris

Nuo gegužės 18 d. „Tukas“ atvėrė duris vaikučiams. Tačiau ne visi mūsų ugdytiniai sugrįžo į grupes. Tiems, kurie liko namie, užduotis nuotoliniu būdu parengė vis dar nuotoliniu būdu  dirbančios mokytojos. Ankstyvojo amžiaus vaikučiai domėjosi vabalėlių pasauliu, gamino boružes, drugelius ir bitutes iš buitinių atliekų, galėjo pavartyti knygelę „Vabalėlių pieva“ ir net pasiklausyti jos, nes ji buvo įgarsinta mokytojos. Taip pat jie buvo kviečiami stebėti ir tyrinėti vabalėlius gamtoje.  Vyresnieji („Liūtukų“, „Drugelių“ ir „Meškučių“ grupių vaikai) bandė atskleisti orų paslaptis. Jie atliko bandymą, kuris supažindina vaikus su lietaus debesio susidarymu ir padėjo suprasti, kaip pradeda lyti lietutis. Vaikai susipažino su vaivorykštės spalvomis ir bandė jas atkurti, o taip pat kasdien stebėjo orus ir pildė Orų kalendorių. Ačiū visiems vaikučiams ir jų tėveliams už puikius darbelius ir pasidalinimus.

Dėkojame Gabijos mamytei už puikų grįžtamąjį ryšį, kuris įprasmina pedagoginę veiklą. Plačiau skaitykite čia.

Parengė mokytoja Brigita

Nuotraukų galeriją rasite čia.

„Boružėlių“ grupės vaikų savaitė skirta šeimai (septinta nuotolinio mokymo savaitė)

Šią savaitę „Boružėlių“ grupė kalbėjo apie šeimą. Vaikučiai žiūrėjo auklėtojos parengtą pristatymą „Šeima“, kuris vaikams padėjo suvokti, kas yra šeima, kaip vadinasi šeimos nariai, kokie jų tarpusavio ryšiai. Vėliau visa šeima atspaudė savo delno antspaudus ir ragavo vaikučių suvertus vaisių vėrinėlius. Laikas kartu su šeima smagiausias laikas.

Parengė mokytoja Brigita

Nuotraukų galeriją rasite čia.

Septinta nuotolinio mokymo savaitė „Tigriukų“ grupėje

Šią savaitę „Tigriukų” grupės tema buvo „Mano  šeima”. Vaikai, padedant tėveliams, žiūrėjo skaidres, aiškinosi, kas yra šeima, iš ko ji susideda, kokie jų vardai ir pan. „Gamino” šeimos narius, panaudojant netradicines priemones (šaukštelius: plastikiniai, mediniai, popieriniai). Daugiausia nuotraukų iš tėvelių sulaukta su užduotimi „Laisvalaikis ir šeima…“

Ačiū tėveliams už Jūsų pasidalinimą gražiomis nuotraukytėmis, taip smagiai ir turiningai leidžiant laisvalaikį.

Nuotraukų galeriją rasite čia.

Septinta nuotolinio mokymo savaitė „Viščiukų“ grupėje

„Viščiukų” nuotolinio ugdymo savaitės tema „Pražydo pavasaris”. Pavasarį pasitikome ne darželyje, tačiau jis mus nemažiau džiugina ir namuose. Vaikų piešiniuose jis tikrai pražydo. Vaikai puikiai pavaizdavo, perteikė gražiausias emocijas. Laukiame susitiko su vaikais darželyje.

Nuotraukų galeriją rasite čia.

Septinta nuotolinio mokymo savaitė „Žiogelių“ grupėje

Šią savaitę vaikai gamino savo pirkinių krepšelį. Darbelis „Mano šeimos ypatingasis pirkinių krepšelis” vaikams labai patiko, ir jį atliekant buvo labai susikaupę. Kai kuriems vaikams padėjo tėveliai prikarpyti smulkių juostelių, o vaikai jas klijavo, taip dekoruodami krepšelius. Kiti vaikučiai pasirinko dekoruoti krepšelius, skirtus žaislams susidėti. Naudojama buvo įvairi piešimo technika (piešimas, tapšnojimas, dekoravimas, antspaudavimas). Vaikučiai labai džiaugėsi savo darbeliais ir galutiniu rezultatu.

Eksperimentas „Emocijos – džiaugsmas ir pyktis”. Vaikams labai patiko šis eksperimentas, tiek rinktis spalvas, tiek putojantis džiaugsmas. Džiaugsmui išreikšti kai kurie vaikai rinkosi raudoną spalvą, liūdesiui – mėlyną. Pamatę ir išgirdę mokytojos video – apsidžiaugė. Daug gerų emocijų turėjo ir naujų iškilusių klausimų, kuriuos buvo smagu jiems aptarti. Džiaugsmas liejosi per kraštus, kai kurie kartos dar ne vieną kartą šį eksperimentą.

Ačiū tėveliams už nuotraukytes ir grįžtamąjį ryšį!

Labai lauksime pirmadienį grįžtant vaikučių!

Mokytojos Neringa ir Žydrė!

Nuotraukų galeriją rasite čia.

Septinta nuotolinio mokymo savaitė „Drugelių“ grupėje

Mažieji „Drugeliai” šią savaitę ieškojo „Kas pievelėje gyvena?”. Norime pasidžiaugti, kad užduotėlės, kurias siuntėme buvo atliktos atsakingai, kūrybiškai ir išsamiai aprašytos. Džiaugiamės, kad tėveliai visą šį laikotarpį bendradarbiavo su mumis ir padėjo vaikučiams toliau sėkmingai ugdytis. Norime pasidalinti su visais veiklų akimirkomis.

Grupės mokytojos Virginija ir Vilma

Nuotraukų galeriją rasite čia.

Septinta nuotolinio mokymo savaitė „Kiškių“ grupėje

Šią savaitę „Kiškių” grupės ugdytiniai domėjosi augalų gyvenimu. Atliko nuostabiai jiems parinktas užduotėles ir kūrybiškai atliko darbelius. Mes, pedagogės, norim padėkoti tėveliams, kad visą šį laikotarpį su mumis bendradarbiavo ir palaikė ryšį. Tik dirbdami kartu mes pasieksime gerų rezultatų. Na, o mažieji „Kiškučiai” kūrybiški ir nepakartojami, labai jais didžiuojamės!

Nuotraukų galeriją rasite čia.

Žydinti gamta „Boružėlių“ grupės vaikų darbeliuose (šešta nuotolinio mokymo savaitė)

Šią savaitę „Boružėlių“ grupės vaikučiai nagrinėjo temą „Pražydo pavasario gėlės“. Vaikai aplikavo žydintį medį, su šakutėmis antspaudavo pievos gėles. Vaikams taip pat buvo pasiūlyta užduotis skatinanti susipažinti su geometrinėmis formomis. Aktyviausiai dalyvavo Miglė, Danielius, Vasarė ir Modestas. Jie atliko visas užduotis. Pijus ir Augustas susidomėjo tik kai kuriomis mokytojų pasiūlytomis užduotimis. Vaikams labai patiko ir šios savaitės įstaigos mokytojų Evelinos ir Linos pasiūlytas projektas „Pažinkime vandenį per eksperimentus“.

Parengė mokytoja Brigita

Nuotraukų galeriją rasite čia.

Šešta nuotolinio mokymo savaitė „Tigriukų“ grupėje

Šią savaitę „Tigriukų” grupės vaikučiams buvo paruoštos užduotėlės tema „Pavasariniai žiedai”. Taip pat vaikučiai galėjo susipažinti ir įsidėmėti geometrines formas ir jų spalvas. Stebint atsiųstas tėvelių nuotraukas matosi, kad vaikučių nuotaika gera, džaiugsminga, jie dirba susikaupę, nuoširdžiai ir atsakingai.

Nuoširdus AČIŪ „Tigriukų“ grupės tėveliams už rūpestį ir gražų tarpusavio bendradarbiavimą.

Mokytoja Laima

Nuotraukų galeriją rasite čia.

Šešta nuotolinio mokymo savaitė „Žiogelių“ grupėje

Norime pasidžiaugti, jog vaikučiai ir jų tėveliai vis toliau labai aktyviai dalyvauja nuotolinio ugdymo procese, padeda mažiesiems atlikti užduotėles.

Šios savaitės tema ,,Mano šeima‘‘. Šeima  –  tai  ypatingas  kolektyvas,  vaiko  auklėjime  atliekantis  pagrindinį,  ilgalaikį, svarbų  vaidmenį.  Būtent  šeimoje  vaikas  įgauna  pirmąją  gyvenimišką  patirtį,  ten  jo  pirmieji stebėjimai, šeimoje mokosi, kaip elgtis įvairiose situacijose.

Šeima  yra  vienintelė  tikra  sąskaita banke. Jei  nepamiršit  kasdien  jos  papildyti meile, švelnumu, ištikimybe ir pasiaukojimu, tai užaugs stebuklingos palūkanos. (Italų rašytojas Bruno Ferrero)

Užduotėlė ,,Mano šeimos medis“. Mažieji ir jų tėveliai labai džiaugsmingai ir kūrybingai atliko šią veiklą. Išsijuosę dirbo visi šeimos nariai: mamytės ir tėveliai karpė, vaikučiai klijavo, taip pat aktyviai dalyvavo sesės ir broliukai. Ugdytiniams puikiai sekėsi įvardinti kuris delniukas yra kiekvieno šeimos nario. Šeimos medyje atsirado net augintinių letenėlės, tai parodo, jog mažieji juos įvardina kaip šeimos narius.

Užduotis ,,Mūsų mėgstamiausi ledai“. Čia tai jau tikrai pasireiškė vaikučių kūrybiškumas ir fantazija. Mažieji karpė, spalvino, aplikavo, lipdė, piešė ir kūrė savo mėgstamus ledus. Kai kurie pasigamino TIKRŲ TIKRIAUSIUS LEDUS, o kitą dienelę visa šeima jais mėgavosi.

Mūsų mažiesiems žiogeliams labai patinka kūrybinės – praktinės užduotėlės. Visus darbelius atlieka labai pareigingai ir su didžiule meile.

Norime padėkoti vaikučiams ir jų tėveliams už grįžtamąjį ryšį, malonų bendravimą, atsiųstas nuotraukas ir filmuotą medžiagą.

Mokytojos Žydrė ir Neringa

Nuotraukų galeriją rasite čia.

Šešta nuotolinio mokymo savaitė „Liūtukų“ grupėje

Pastačiau aš gražų namą:

Nei per aukštą, nei per žemą.

Nei per siaurą, nei per platų –

Čia gyvensiu šimtą metų!

Šią savaitę „Liūtukų“ grupės vaikai statė spalvotus namelius, lygino namelių aukščius nuo mažiausio iki didžiausio ir svarstė, kuriame namelyje jiems labiausiai patiktų gyventi. Prisiminė kokios yra geometrinės figūros bei skaičiavo ir tyrinėjo kaip iš įvairių geometrinių figūrų galima padaryti skirtingus namelius.

Nuotraukų galeriją rasite čia.

Šešta nuotolinio mokymo savaitė „Viščiukų“ grupėje

„Viščiukų“ grupės savaitės tema „Kelionė į kosmosą“. Vaikai sužinojo kas slypi po dangaus ir debesų skliautu, susipažino su Saulės sistema, sužinojo, kuri planeta yra gyvenama, susipažino su dangaus kūnais, planetų palydovais. Vaikai kartu su tėveliais aktyviai įsitraukė į veiklas ir štai kokius darbelius kartu sukūrė. Kviečiame pasižiūrėti nuotraukų galeriją.

„Tau, mano mamyte“

Kauno lopšelyje-darželyje „Tukas“ vyko projektas Mamyčių dienai paminėti „Tau, mano mamyte“. Į projektą įsitraukė visi darželio grupių vaikai, atlikinėjo kasdien užduotis skirtas mamytėms pagerbti, nustebinti. Nepamiršome pagerbti ir kitas miesto mamas, močiutes, krikštomamas papuošdami savo namų langus gėlėmis. Vaikų nuotraukose ir darbuose atsispindi pačios tyriausios, švelniausios, džiaugsmingiausios nuotaikos ir emocijos.
Mamos, žydėkit kaip pačios nuostabiausios gėlės!
Vaikų darbelių akimirkos video platformoje https://www.youtube.com/watch?v=55ipcZDRKFQ&feature=share

Projektą rengė mokytojos Radvilė, Rūta, Salomėja

„Boružėlių“ grupės vaikai kuria mamoms (penktoji nuotolinio mokymo savaitė)

Šią savaitę visi „Boružėlių“ grupės vaikų darbeliai buvo skirti mylimiausiam pasaulyje žmogui – mamytei. Vaikučiai kartu su mama klausėsi pasakėlės apie mamos meilę, o pasiklausę bandė nupiešti mamos portretą. Po to kartu su mama gamino sūrią tešlą, kurioje atspaudė savo delniuko atspaudą. Savaitės pabaigoje, kartu su mama, kūrė sveikinimo atviruką mamytei. Nors rankytės dar nėra labai įgudusios laikyti pieštuką ar teptuką, bet atvirukai gavosi tikrai nuostabūs. Nuoširdus vaikų darbas matosi ir nuotraukose.

Mokytoja Brigita Rasa

Nuotraukų galeriją rasite čia.

Pieno tūsas! (penktoji nuotolinio mokymo savaitė)

„Lapiukų“ grupės vaikai priėmė iššūkį „Pieno tūsas!“ ir nuotolinį mokymąsi paįvairino pieno kokteilių gaminimu. Vaikams buvo pateikta informacija apie pieno naudą, iš kur jis atsiranda, kaip pamelžti karvę, kokių rūšių pienas būna, ką iš jo gamina. Vaikai turėjo pasigaminti pieno gėrimą ir jį pristatyti.

Meninio ugdymo pedagogė (kūno judesio) Rasa Burneikienė

Nuotraukų galeriją rasite čia.

Penktoji nuotolinio mokymo savaitė „Tigriukų“ grupėje

Šią savaitę vaikučiai atlikinėjo mūsų pateiktas užduotis, skirtas ,,Tau, mamyte” temai. Ši užduotėlė vaikams labai patiko, nes stebint atsiųstas nuotraukas matosi, kad vaikučiai dirba ypatingai susikaupę ir su džiaugsmu.

Gėlytes spalvotai aplikavo, o dirbdami ne tik įtraukė rankytes į darbą, bet ir kojytes!

Auklėtojos ir draugai taip pat pasveikino savo grupiokę Milėją gimimo dienos proga, kuriai sukako jau trys metukai!
Dėkojame tėveliams, kurie siuntė nuotraukas, video medžiagą, dalinosi pastebėjimais, kaip jų vaikučiams sekėsi atlikti įvairias užduotėles ir darbelius.

Sveikiname visas mamytes, močiutes ir visas visas su gražia švente – Motinos diena ir tariame vaikučių vardu didelį AČIŪ! 🙂

Su meile mokytoja Laima

Nuotraukų galeriją rasite čia.

„Aš labai myliu savo mamą“ (penktoji nuotolinio mokymo savaitė)

Kaip žemė užaugina derlių, taip ir mamos užaugina savo vaikus… Mamos diena švenčiama pavasarį, kai bunda žemė. Pirmąjį gegužės sekmadienį visi skubame išreikšti pagarbą, meilę ir padėką savo mamoms ir močiutėms. MAMA – gražiausias žodis, kurį ištaria žmogaus lūpos… Šią savaitę gražiausi žodžiai MŪSŲ MYLIMOMS MAMYTĖMS IR MOČIUTĖMS. Ačiū mažiesiems „Kiškučiams“, kad stengėtės ir gaminote savo mylimoms mamytėms dovanėles. Linkime visiems gražaus ir saulėto savaitgalio, apkabinkite savo mamytes…

Mokytojos Neringa ir Virginija

Nuotraukų galeriją rasite čia.

Penktoji nuotolinio mokymo savaitė „Drugelių“ grupėje

Pavasaris ir mama…

Viskas taip gražu!

Širdelė mano plaka

Su tavimi kartu…“

                            (A. Kavaliauskaitė)

Pirmasis gegužės sekmadienis – Motinos diena. Tą dieną išreiškiame pagarbą, meilę ir padėką savo Mamoms. Kaip pavasaris džiugina mus, taip ir mes stengiamės pradžiuginti savo kilniaširdes, pasiaukojančias, mus mylinčias Mamas, nes jų triūsas, rūpestis, meilė lydi visą gyvenimą.

Todėl artėjančios Motinos dienos proga „Drugelių“ grupės ugdytiniai visus savo gražiausius žodelius, daineles, eilėraštukus, savo mažomis rankelėmis sukurtas dovanėles skyrė savo mylimoms mamytėms ir močiutėms.

Nuoširdus AČIŪ „Drugelių“ grupės tėveliams už gražų tarpusavio bendradarbiavimą!

Nuotraukų galeriją rasite čia.

„Visos spalvos – tau mamyte“ (penktoji nuotolinio mokymo savaitė)

Štai ir artėja mūsų mieliausių, gražiausių, švelniausių mamyčių ir močiučių diena. Ją švenčiame kartu su žemės pabudimu. Pirmąjį gegužės sekmadienį visi skubame išreikšti pagarbą, meilę, padėką savo mamoms, močiutėms. Todėl šią savaitę gražiausi žodžiai, ryškiausios spalvos, bei jausmų kraitelė skirta mūsų mamytėms ir močiutėms. Liūtukai su visa energija mamytes ir močiutes pradėjo stebinti nuo pirmosios prasidėjusios savaitės pradžios. Su tėvelių pagalba vaikai, mamytes lepino šilta, rytine arbata. Su nosyčių pagalba, įvardino kuo kvepia mamyčių arbatos. Dienelėms įpusėjant ir šiltam orui leidžiant, vaikai skubėjo į gamtą skinti gėlyčių ir kurti mamytėms ir močiutės puokšteles. Taip pat vaikai susipažino su nepaprasto ir švelnaus žodžio „MAMA“ raidelėmis. Šį žodį vaikai puošė gamtine medžiaga: gėlėmis, akmenukais, kaštonais, kankorėžiais; bei namuose kūrė paveikslus su žodžiu – MAMA. Į kūrybines užduotėles įsitraukė ir pačios mamytės: vieni kitiems spalvino dažais delniukus ir štampuojant kūrė šiltų jausmų gėlytes. Per šią veiklą mamytės turėjo galimybę sugrįžti į vaikystę ir patirti nepaprastą laisvę kurti. Iš savo širdelių traukėme po vieną jausmą ir spalvinome ryškiomis spalvomis, paleisdami į dangų, kaip oro bučinuką. Kiekvienas vaikas žino, kad jo mamytė ir močiutė yra gražiausia. Todėl šia proga vaikai kūrė močiutėms portretus; o mamytes papuošė nuostabiomis šukuosenomis. Tai gi „Liūtukų“ vaikai pasiruošę šiai nuostabiai dienai, pasveikins linksmais ir nuotaikingais eilėraštukais savo mamytes ir močiutes.

„Liūtukų“ ugdytiniai su mokytojomis Sigita ir Saule, sveikina visas mamytes ir močiutes. Linkime, kad ši diena būtų gražiausia, mieliausia ir šilčiausia.

Nuotraukų galeriją rasite čia.

Penktoji nuotolinio mokymo savaitė „Žiogelių“ grupėje

Kaip greitai bėga laikas…. Jau paskutinė balandžio mėnesio dienelė, beliko paskutinis pavasario mėnuo…..tuo pačiu baigiasi penktoji nuotolinio mokymo savaitė. Gegužės mėnesio pirmąjį sekmadienį švęsime Mamyčių dieną. Ši šventė – ypatinga kiekvienam, tiek dideliam, tiek mažam. Labai džiaugiamės, kad mūsų grupės vaikučiai ir jų tėveliai aktyviai dalyvauja ugdymo procese, ruošia užduotėles, siunčia nuotraukas ir filmuotą medžiagą.

Savaitės tema: ,, Tau, mano mamyte, pirmieji, pirmieji žiedai“. Užduotėlę ,,Linksmosios tulpytės“ vaikai atliko su didžiuliu noru ir džiugesiu. Patys rinkosi spalvas, vieniems kotelius pripiešti pavyko patiems, kitiems – padėjo tėveliai. Darbeliai – labai įvairūs, meniški ir  kūrybiški. Ugdytiniai labai džiaugėsi galutiniu darbelio rezultatu, pozavo ir norėjo fotografuotis. Užduotėlė ,,Atvirukas mano mylimai mamytei“. Mažieji patys nusprendė kam darys atvirukus…vieni darė mamytėms, kiti –  močiutėms, treti – krikšto mamytėms. Labai patiko klijuoti gėlytes, spalvas rinkosi patys. Karpyti vaikučiams kol kas dar didelis iššūkis, tai buvo reikalinga tėvelių pagalba.

Dėkojame vaikučiams ir jų tėveliams už grįžtamąjį ryšį, už jų kūrybiškumą, kantrybę, nuostabius darbelius ir gerą emociją.

Motinystė yra geriausiai apmokamas darbas, nes užmokestis už jį yra tyra meilė.
(Mildred B. Vermont)

Mokytojos Žydrė ir Nernga

Nuotraukų galeriją rasite čia.

Vandens pasaulis „Boružėlių“ grupėje (ketvirta nuotolinio mokymo savaitė)

Šią savaitė „Boružėlių“ grupės vaikučiai tyrinėjo vandens pasaulį. Stebėjo video apie akvariumo žuvytes, patys antspaudavo žuvytę su bulvės antspaudu, žaidė su vandenuku (plukdė jame žaisliukus, bandė pripilti ir išpilti vandenį). Vaikams patiko antspaudavimas, o ir užduotį, tėvelių padedami, sprendė labai kūrybiškai: Adelės ir Vasarės mamos pagamino žuvytės formos antspaudą, kiti antspaudukus pasidarė apvalius. Stebint atsiųstas nuotraukas matosi, kad vaikučiai dirba labai susikaupę, o jiems kurti padeda ir jų vyresnės sesės ar broliai.

Mokytoja Brigita

Nuotraukų galeriją rasite čia.

Ketvirtoji nuotolinio mokymo savaitė „Voveriukų“ grupėje

Ketvirtąją savaitę turėjome temą ,, Kaip maža sėklytė augalėlį išaugina?“. Vaikučiai susipažino su visu augalo augimo procesu: pradedant sėklytės pasodinimu ir baigiant gėlės žiedo išsiskleidimu ar obels išaugintais vaisiais. Vaikučiai pasodino augalėlius maišeliuose ant lango ir eigoje stebės, kaip pradeda dygti pirmosios šaknys ir visas augalėlis. Taip pat, įtvirtinti visą augalo augimo procesą, vaikučiai turėjo atlikti įvykių sekos užduotėlę, nupiešti augalo sandarą. Vaikučių darbeliai labai džiugina, kūrybiškai juos pateikė.

Nuotraukų galeriją rasite čia.

Ketvirta nuotolinio mokymo savaitė „Tigriukų“ grupėje

Ketvirtąją nuotolinio ugdymo savaitę  ,,Tigriukų“ grupės vaikai turėjo galimybę susipažinti su povandeniniu pasauliu. Aiškinosi, kokie gyvūnai ten gyvena, kaip jie juda, kokia jų išvaizda ir pan.

Ačiū tėveliams už jų rūpestingumą, kantrybę, supratingumą ir bendradarbiavimą. O kaip mums sekėsi, atsispindi šiose, tėvelių pasidalintose nuotraukose.

Nuotraukų galeriją rasite čia.

Ketvirta nuotolinio mokymo savaitė „Žiogelių“ grupėje

Jau į pabaigą ritasi ketvirtoji nuotolinio ugdymo savaitėlė. Vaikučiai ir jų tėveliai labai stropiai dirba ir atlieka visas užduotėles. O mes, grupės mokytojos, visada stengiamės jiems paruošti kuo įdomesnių ir kūrybiškesnių veiklų.

Ketvirtos nuotolinio mokymo savaitės tema ,, Spalvų karalystėje – žalia“.

Užduotėlė ,,Stebuklingasis obuolių medis“ vaikams sukėlė daug juoko ir gerų emocijų. Viena iš užduoties priemonių buvo obuolys, tačiau kai kurie vaikučiai panoro jį pakeisti į kriaušę, kivį, apelsiną ar net pomidorą. Vaikai naudojo ne tik žalios spalvos guašą, jiems patiko keisti spalvas.

Užduotį ,,Kvapnieji dažai“ ugdytiniai atliko su didžiuliu entuziazmu ir džiugesiu. Mažieji padarė ne po vieną darbelį, kiekvieną kartą jiems buvo įdomu, kas gausis. Jiems patiko taškuoti ir maišyti dažus su vonios putomis. Augustei kilo noras putas pilti ne į dažus, o į vonią (štai čia puikus rezultatas kasdieninių įgūdžių).

Užduotėlė ,,Aš – mažasis menininkas“ vaikams sužadino smalsumo jausmą. O KAS GI GAUSIS SUMAIŠIUS DVI SPALVAS? Atlikdami darbelį, vaikai sugebėjo įvardinti  maišomas spalvas ir gauto rezultato spalvą. Tiek mažieji įsismagino, kad negalėjo sustoti, vis norėjo dar ir dar maišyti.

Norime padėkoti vaikučiams ir jų tėveliams už grįžtamąjį ryšį, malonų bendravimą, atsiųstas nuotraukas ir filmuotą medžiagą.

Mokytos Žydrė ir Neringa

Nuotraukų galeriją rasite čia.

Ketvirta nuotolinio mokymo savaitė „Kiškių“ grupėje

Šią savaitę „Kiškių“ grupės vaikams buvo paruoštos užduotėlės tema „Mano vardas ir kitos raidės“. Temos tikslas – įtvirtini raides per kūrybinę veiklą. Norime pasidžiaugti, kad beveik visi grupės vaikai pažįsta labai daug raidžių ir jau geba parašyti žodžius. Tas atsispindi ir atsiųstose nuotraukose, kuriomis mes be galo džiaugiamės ir jų laukiam. Ačiū tėveliams, kad padedat savo vaikučiams ir mums bendradarbiauti. Linkime ir toliau išlikti kūrybiškiems ir svarbiausia sveikiems, ypač dabar, kai už lango toks gražus pavasaris!

Mokytojos Virginija ir Neringa

Nuotraukų galeriją rasite čia.

Ketvirta nuotolinio mokymo savaitė „Drambliukų“ grupėje

Ketvirtą nuotolinio mokymo savaitę „Drambliukų“ grupės vaikai gamino darbelį „Boružėlė“. Vaikams patiko užduotėlė, kai kuriems pavyko ne iš pirmo karto sulankstyti boružėlę, o kai kas vietoj boružėlės išlankstė lėktuvėlį, ir pripiešė dar taškelių. Kiti vaikučiai boružėlėms suteikė ir vardus.

Ketvirta nuotolinio mokymo savaitė „Meškiukų“ grupėje

Šią savaitę „Meškiukų“ grupės vaikai susipažino su augalo dalimis, sužinojo jų funkcijas. Namuose ieškojo iš medžio pagamintų daiktų, baldų, vardino kurias augalo dalis valgome, patys sodino sėklytes. Taip pat namuose atliko eksperimentą, nuspalvinę vandenį nuo Velykų užsilikusiais margučių dažais, įmerkė į jį salotos lapus, gėles, taip stebėdami kaip augalai pasisavina vandenį.

Nuotraukų galeriją rasite čia.

Projektas „Meistreli, mokyk savo vaikus“

Tradicijos ir senieji amatai yra neatsiejama lietuviškos kultūros dalis. Tačiau vaikai turi mažai žinių apie įvairius senovės amatus bei senųjų profesijų atstovus.

Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ vaikams nuotoliniu būdu organizuotas edukacinis – pažintinis  projektas „Meistreli, mokyk savo vaikus“. Šio projekto tikslas buvo supažindinti su tradiciniais Lietuvos amatais, atskleisti jų savybes ir bruožus, bei skiepyti pagarbą praeities kultūrai. Vaikai buvo supažindinti su pagrindiniais senovės lietuvių amatais: pynimu, audimu, odininkyste, puodininkyste, kalvyste ir medžio drožimu. O kad įsijaustų į senovės lietuvių darbus, vaikai turėjo galimybę išsirinkti jiems patinkančius darbelius ir priemones ir atraitojus rankoves keliauti į „Dirbtuvėlių šalį“. Visi dirbo, plušo, net akytės žaižaravo… Mažieji meistreliai turėjo galimybę lipdyti iš tešlos, verti vėrinius iš makaronų, austi iš spalvoto popieriaus ir siūlų. Per šią darbingą savaitę vaikai susipažino su tradiciniais lietuvių tautos amatais ir rankdarbiais, lavino sakytinę kalbą ir turtino savo žodyną. Dalyvaudami kūrybinėse veiklose lavino smulkiosios motorikos įgūdžius, o išbandydami naujas meninės raiškos priemones ugdė kūrybiškumą.

Tikimasi, kad meistrelių sukurti darbeliai ir supažindinimas su pagrindinėmis amatų veiklomis, pažadins vaikų domėjimąsi amatais, o įgytos žinios ir įgūdžiai, tolimesnėse veiklose virs naudinga patirtimi.

Projekto „Meistreli, mokyk savo vaikus“ organizatorės mokytoja Saulė Žibienė ir vyr. mokytoja Sigita Vaičiukėnienė.

Kviečiame susipažinti su parodėle čia.

Ketvirta nuotolinio mokymo savaitė „Drugelių“ grupėje

Šią savaitę „Drugelių“ grupės vaikai gilino žinias apie įvairias transporto priemones: skirstė, kurios gali skirsti ore, plaukti vandenyje, o kurios važiuoja, rieda žeme. Išradingai kūrė savo mėgstamą transporto priemonę iš kaladėlių. Dėliodami iš popieriaus išsikirptas geometrines detales žiūrėjo, kokią gi transporto priemonę pavyks iš jų sudėti. Išmoko eilėraštuką apie troleibusą. Taip pat visi prisiminėme saugaus elgesio gatvėje taisykles, žiūrėdami policijos draugo šuniuko Amsio filmuką.

Draugai taip pat pasveikino savo bičiulę Andrėją gimimo dienos proga, kuriai sukako jau keturi metai!

Taip pat norime padėkoti Adomo mamytei Rasai už naują pasakėlę apie rytą ūkininko Anūpro ūkyje. Jos naujai sukurti eilėraščiai ar pasakos džiugina visus mus kiekvieną savaitę.

Ačiū tariame tėveliams, kurie siuntė nuotraukas, video medžiagą, dalinosi pastebėjimais, kaip jų vaikučiams sekėsi atlikti įvairias užduotėles ir darbelius.

Dėkojame „Drugelių“ grupės tėveliams už šiltą, nuoširdų bendradarbiavimą.

Mokytojos Vilma ir Virginija

Nuotraukų galeriją rasite čia.

Ketvirta nuotolinio mokymo savaitė „Viščiukų“ grupėje

„Viščiukų“ grupės 4-oji nuotolinio mokymo savaitės tema „Kaip sklinda naujienos”. Vaikai rašė trumpus laiškus, žinutes savo draugams, dalinosi mėgstamiausiomis televizijos laidomis, animaciniais filmais, domėjosi pasaulio naujienomis. Skaitė, skaičiavo ir smagiai atlikinėjo užduotis.

Nuotraukų galeriją rasite čia.

„Liūtukai“ svečiuojasi – skaičiukų šalyje (ketvirta nuotolinio mokymo savaitė)

Sukasi ratukas,

Su linksmais skaičiukais.

Jūs skaičiukai paskubėkit!

Į savo namelius nubėkit.

Šiuo linksmu eilėraštuku, vaikai visą savaitę draugavo su skaičiais, kurių vardai prasidėjo: VIENAS, DU, TRYS, KETURI IR PENKI. Vaikų laukė nepaprastos užduotys. Daugiau informacijos rasite čia.

Nuotraukų paroda ,,Mano gražiausias margutis“

Prisiminus jau praėjusias Šv. Velykas, „Voveriukų“ grupės vaikai norėjo pasidalinti savo gražiausias Margučiais ir sudalyvauti mūsų nuotraukų parodoje.  Labai dėkojame visiems, kurie dalinosi akimirkomis, siuntė nuotraukas.

Mokytojos Salomėja ir Radvilė

Vaikų Velykėlių belaukiant „Voveriukų“ grupėje (trečia nuotolinio mokymo savaitė)

Trečiąją nuotolinio mokymo savaitę „Voveriukų“ grupės vaikai stebėjo, kaip saulės spinduliai ar šviestuvo šviesa gali suteikti daiktams šešėlius, atlikinėjo įvairias skaičiavimo, pastabumo užduotėles, piešė ir karpė kiaušinio formos dėliones. Vaikučių darbeliai labai gražūs, atsispindi džiugi nuotaika. Vaikučiai įkvėpti mokytojų patys norėjo kurti savus margučius, siuntė linkėjimus draugams ir auklėtojoms. Siunčiam vieni kitiems šiltus linkėjimus ir linkime visiems vaikučiams smagiai atšvęsti Vaikų Velykėles!

Nuotraukų galeriją rasite čia.

Paroda „Augintinis – mano šeimos narys“

„Lapiukų“ grupės vaikai žino kaip reikia rūpintis gyvūnėliais. Jie prižiūri augintinius namuose, rūpinasi naminiais gyvūnais pas močiutę kaime, pagloboja atklydusius nelaimėlius, kad pasveikę grįžtų sveiki ir laimingi į savo namus. Vaikai žino, kad mylėti gyvūną reikia atsakingai. Tad tie, kurie negali jų prižiūrėti pas save namuose, padeda prižiūrėti juos ten, kur jiems reikia daugiausia meilės ir pasitikėjimo žmogumi – prieglaudose. Tačiau vaikystė būna vieną kartą ir tie, kurie nori turėti augintinį, bet to negali, pokštauja su įsivaizduojamais gyvūnais.

Štai pasidžiaukite kartu su mumis, mūsų akimirkomis su augintiniais parodėlėje „Augintinis – mano šeimos narys“!

Nuotraukų galeriją rasite čia.

Trečia nuotolinio mokymo savaitė „Meškiukų“ grupėje

Trečiąją nuotolinio ugdymo savaitę „Meškiukų” grupės vaikai puikiai pasidarbavo, mokėsi sudaryti sekas kurdami spalvotų žiedlapių gėlytes, taip pat atliko eksperimentines-menines veiklas kurdami piešinius ant rankšluostinio popieriaus bei kurdami spalvotų muilo burbulų gėles. Atlikdami veiklas vaikai sužinojo pagrindines augalo dalis, tyrinėjo įvairių medžiagų, priemonių galimybes meninėse veiklose.

Nuotraukų galeriją rasite čia.

Trečia nuotolinio mokymo savaitė „Kiškių“ grupėje

Nuotolinis mokymas „Kiškių“ grupės vaikams suteikė puikią galimybę praktiškai gilinti žinias apie geometrines figūras. Vaikai namuose ieškojo geometrinių figūrų pavidalo daiktų, juos įvardijo ir suskaičiavo. Buvo linksma atrasti, kad stačiakampio ir kvadrato formos gali būti spintos durelės arba paveikslai, apskritimo – lėkštė arba puodo dangtis, o šviestuvo gaubtas panašus į trikampį. Taip pat vaikai kūrė paveikslus iš įvairių spalvų ir formų, iš popieriaus išsikirptų geometrinių figūrų.

Kūrybinės veiklos „Mano mieli namai“ metu, vaikai susikūrė žaislinius namelius iš batų dėžių, juos „apstatė“ išsikirptais baldais ir namų apyvokos reikmenimis, bei apgyvendino nusipieštais šeimos nariais. Tokiu būdu vaikai patys susikūrė žaidimo aplinką, kvietė kartu žaisti tėvelius, ir viena šeima net atšventė nusipiešto žaislinio broliuko gimtadienį! Ši veikla tiek vaikams, tiek ir tėveliams suteikė daug teigiamų emocijų.

Džiaugiamės, kad nuotolinis mokymas vyksta sklandžiai, įsitraukia visi vaikai ir tėveliai.

Mokytojos Neringa ir Virginija

Nuotraukų galeriją rasite čia.

Trečia nuotolinio mokymo savaitė „Boružiukų“ grupėje

Jau trečią savaitę vyksta nuotolinis ugdymas ir smagu, kad visi vaikai nusiteikę darbingai ir uoliai atlieka užduotis, o tėveliais kantriai dalinasi savo vaikučių veikla. Šią savaitę gavau kaip niekad daug video pasidalinimų ir nors dabar bendraujame tik virtualiai, galiu pasakyti, kad pažinau vaikus ir jų šeimas daug daugiau, negu bendraujant tiesiogiai darželyje. Tai labai džiugina mane kaip pedagogę, nes matau, kad visų pastangos duoda tokius gerus rezultatus. Kviečiu ir toliau neprarasti entuziazmo ir būti stipria komanda iki pat karantino pabaigos.

Parengė mokytoja Brigita Rasa Podelskienė

Nuotraukų galeriją rasite čia.

Trečia nuotolinio mokymo savaitė „Tigriukų“ grupėje

„Tigriukų“ nuotolinio darbo savaitės tema buvo apie transporto priemones, jų ypatybes (skrenda, plaukia, važiuoja). Vaikams pateiktos užduotėlės buvo atliktos kruopščiai, atsakingai, kūrybiškai bei išradingai. Tėveliai siuntė nuotraukas, dalinosi pastebėjimais, kaip jiems sekėsi atlikti šias užduotis, aktyviai ir su dideliu įkvėpimu įsitraukė į darbelius kartu su savo vaikučiais. Buvo įtraukti nuotoliniu būdu į vieną užduotį ir seneliai, kurie su džiaugsmu mokino, kaip reikia atlikti. Dėkojame tėveliams už šiltą bendradarbiavimą.

Mokytoja Laima Lukoševičienė

Nuotraukų galeriją rasite čia.

Trečia nuotolinio mokymo savaitė „Žiogelių“ grupėje

Štai  ir įsibėgėjo trečia nuotolinio ugdymo savaitė. Mus, ,,Žiogelių“ grupės mokytojas, labai džiugina vaikučių ir jų tėvelių aktyvumas, pozytivumas ir draugiški santykiai. Savaitės tema buvo ,, Spalvų karalystėje – žalia“. Ugdytiniai kartu su savo tėveliais įvairiomis technikomis atliko darbelius, išbandė naują eksperimentą, patys pasigamino meninį – valgomą ežiuką iš vaisių ir uogų.

Užduotėlę ,,Žalioji vynuogė“ atliko kruopščiai ir noriai. Patys kočiojo, pjaustė, formavo ir klijavo plastiliną. Kai kuriems vaikučiams, tai buvo tikra meditacija ir susikaupimas. Labai patiko pats gamybos procesas.  Keletas darbštuolių pasirinko kitą spalvą, vynuogei aplikuoti (vietoj žalios pasirinko violetinę). Ugdytiniams labai patinka pozuoti ir fotografuotis su savo darbeliais.

Užduotėlė ,,Virusiukas – monstriukas“. Šį darbelį atliko improvizuodami įvairiomis technikomis. Daugeliui sunkiai pavyko pūsti, buvo reikalinga tėvelių pagalba. Pačioje pabaigoje, pritrūkus kantrybės, kai kurie griebėsi teptuko, norėdami pasilengvinti sau užduotį. Darbelio rezultatas vaikams suteikė daug gerų ir teigiamų emocijų. Sakė, kad buvo gera treniruotė plaučiams.

Užduotis ,,Vynuoginis ežiukas“ – tai tikra mažųjų kūryba, emocijų suvokimas ir  raiška, tyrinėjimas, iniciatyva ir atkaklumas. Darbelį mažieji atliko susikaupę ir gana tiksliai. Patys savarankiškai vėrė uogytes.

KAS BUVO SMAGIAUSIA????

O MAŽIESIEMS  SMAGIAUSIA BUVO…..TAS UOGYTES SUVALGYTI!!!!!

Dėkojame vaikučiams ir jų tėveliams už grįžtamąjį ryšį, nuostabias nuotraukytes, gerą emociją ir šiltas ŠYPSENAS!!!

Su meile ir nuoširdumu mokytojos Žydrė ir Neringa

Nuotraukų galeriją rasite čia.

Trečia nuotolinio mokymo savaitė „Drugelių“ grupėje

Šią savaitę mūsų mažieji draugai „Drugeliai“ prisiminė skaičius. Savaitės tema buvo „Aš skaičiuoju 1,2,3..“. Vaikučiai padedami tėvelių šauniai susitvarkė su paskirtomis užduotėlėmis ir pranoko mūsų lūkesčius. Nuoširdžiai dėkojame už siunčiamas nuotraukas ir išsamius aprašymus, taip pat norime didelį „Ačiū“ pasakyti Adomo mamytei, kuri sukūrė eilėraštį mūsų temai apie skaičius „Gandro vaikai“. Norime palinkėti visiems gražių Mažųjų Velykėlių ir stipriai Jus visus apkabintiǃ

Nuotraukų galeriją rasite čia.

Sportas tęsiasi…

Nuotraukų galeriją rasite čia.

Trečia nuotolinio mokymo savaitė „Drambliukų“ grupėje

„Drambliukų“ grupės vaikai šią savaitę gamino pavasarinį medelį. Keletas vaikų darbelį atlikinėjo dainuojant, ir įsivaizduojant, kad medelyje gyvens žvirbliukai. Patiko ir dideliems, ir mažiems, nes į pagalbą atskubėjo kai kurių ir broliukai.

Nuotraukų galeriją rasite čia.

Trečia nuotolinio mokymo savaitė „Viščiukų” grupėje

Vaikai namuose padėdami tėvelių aktyviai ugdėsi, atliko darbelius ir eksperimentus pagal savaitės temą „Kas kiek sveria?” 1.Užduotis. Susipažinimas su svarstyklėmis ir jų praktinis panaudojimas. 2. Užduotis. Eksperimentas pagal Steam veiklą „Kas skęsta- neskęsta”.

Nuotraukų galeriją rasite čia.

Kaip „Liūtukai“ pavasario ieškojo (trečia nuotolinio mokymo savaitė)

„Sveikas pavasari!“ taip netikėtais šūksniais „Liūtukai“ sveikina ir pasitinka atbundančią gamtą su dovanomis. Tai nepaprastos gėlytės, užaugintos ir globotos vaikų delniukuose. Iš jų sklinda nepaprastas švelnumas, gerumas ir šiluma. Šis sulauktas vaikams pavasaris kitoks, nei įprastai. Turime nepaprastą galimybę stebėti pro savo kambario langą kintančią gamtą, paukštelių čiulbesį, lietučio barbenimą į langą, vėjo šlamėjimą ir saulutės pasisveikinimą. Taip vaikai tapo šių gamtos reiškinių dalimi  ir susirado naujų draugų – debesėlių. Sugalvojo ir pavadino debesėlius vardais: PRINCAS, MAKAS,PŪKUTIS, PAGALVĖLIS, SIGITA, JURGA, ŽILVINAS, LUKNĖ, EMILIJA. Stebėjo jų gyvenimo būdą: kurie debesėliai skrenda aukščiau, kurie žemiau. Vaikai mąstė kaip debesėlis jaučiasi, atlikdamas svarbią užduotį: palaistant savo lietaus lašeliais visus augalus. Taip pat „Liūtukai“ turėjo galimybę, pratęsti lietaus lašelių istoriją, kūrybiniuose darbeliuose. O iš sukauptų vandens lašelių, atlikti eksperimentą ir stebėti kintančius pavasario požymius vandenyje.

Šią linksmą, nuotaikingą kelionę tęsia mokytojos: Sigita, Saulė ir „ Liūtukų“ grupės ugdytiniai su savo tėveliais.

Nuotraukų galeriją rasite čia.

„Margosios Velykos“

Velykos – pavasario šventė, kai atbudusi gamta dovanoja gaivią žalumą, paukštelių čiulbėjimą, saulutės šilumą bei taip vaikų laukiamą Velykų šventę. Kauno lopšelio-darželio „Tukas“  vaikams nuotoliniu būdu organizuotas edukacinis – pažintinis projektas „Margosios Velykos“. Šio projekto tikslas – pažinti ir švęsti Velykų šventę, gerbti ir saugoti savo tautos papročius, kultūrą (mokantis velykinių dainų bei žaidimų, taip pat patarlių, priežodžių, mįslių ir kitos smulkiosios tautosakos apie Velykas), suteikti vaikams džiaugsmo kūrybinėje veikloje panaudojant patirtinį ugdymą(-si).

Viena iš įdomiausių šios šventės tradicijų – kiaušinių marginimas. Margutis simbolizuoja gyvenimo, gamtos atsinaujinimą. Vaikai kūrybingai, lavindami smulkiosios motorikos įgūdžius bei pagarbą lietuviškam tradiciniam menui, eksperimentuodami įvairiomis dailės priemonėmis ir medžiagomis, gamino margučių dekoracijas bei margino virtus kiaušinius. Aplikuotus, tapytus, margintus pirštukais, austus iš popieriaus juostelių, dekoruotus vata ar kruopomis margučius galite pamatyti virtualioje parodoje „Mano margutis“, demonstruojamoje „Tuko“ svetainėje.

Projekto „Margosios Velykos“ organizatorės mokytojos Virginija B., Neringa P., Vilma ir vyr. meninio ugdymo mokytoja Inga

Nuotraukų galeriją rasite čia.

Antroji nuotolinio ugdymo savaitė „Meškiukų“ grupėje

Antrą savaitę  nuotolinio mokymosi metu „Meškučių“ grupėje savaitės tema buvo „Parskrendantys paukščiai“. Vaikai atsiuntė savo puikių pasigamintų gandrų ir iš antrinių žaliavų pagamintas pelėdas. Taip pat Šv. Velykų stalui pasigamino ir Oliziuką.

Nuotraukų galeriją rasite čia.

Antroji nuotolinio ugdymo savaitė „Voveriukų“ grupėje

Antrąją nuotolinio ugdymo savaitę pradėjome laukti Šv. Velykų. ,,Voveriukų“ grupės vaikai margino kiaušinius įvairiomis technikomis: makaronais, siūlais, popieriumi, kruopomis, gamtinėmis medžiagomis ant smėlio. Taip pat kūrė Velykinius papuošimus. Vaikai su tėvelių pagalba gamino įvairius kiškiukus, viščiukus, langų dekoracijas ir kitus mielus daiktelius, siuntė nuotraukas ir visi drauge mėgavomės nuostabiais darbais, šiltomis vaikučių akimirkomis. Taip pat, vaikučiai kūrė Velykinio kiškučio portretą, pasakojo ir komentavo, kaip zuikis turi atrodyti per Šv. Velykas. Visų darbeliai šaunūs, linksmi, nuotaikingi, šilti ir kruopščiai atlikti. Auklėtojos labai džiaugiasi vaikučių atliktais darbeliais ir siunčia šiltus linkėjimus Šv. Velykų proga.

Mieli Tėveliai ir vaikučiai,

Atgimusi gamta dovanoja pačią gražiausią pavasario šventę – Šventas Velykas!

Šviesos Jūsų namams, skaidrumo Jūsų mintims, gėrio ir grožio Jūsų darbams!

Su pačia gražiausia Pavasario švente sveikina mokytojos Salomėja, Radvilė ir Evelina! 🙂

Labai visų pasiilgome! ❤

Nuotraukų galeriją rasite čia.

Antroji nuotolinio ugdymo savaitė „Kiškių“ grupėje

Šią savaitę skyrėme Šv. Velykoms. Sužinojome ir prisiminėme papročius, tradicijas. Norime pasidžiaugti „Kiškių” grupės ugdytiniais ir jų tėveliais už puikų grįžtamąjį ryšį, kurį gauname kasdien, už puikius darbelius, kad galime džiaugtis drauge vaikų kūrybiškumu, jų fantazija ir išskirtiniais gebėjimais mus stebinti.

Sulaukėme daug gražių sveikinimų ir palinkėjimų Šv. Velykų proga, taip pat ir gražių margučių aplikuotų, dažytų, austų ir net sukonstruoto velykinio zuikio!

Jaukių ir gražių Šv. Velykų linki visiems mokytojos Virginija ir Neringa

Nuotraukų galeriją rasite čia.

Antroji nuotolinio ugdymo savaitė „Žiogelių“ grupėje

Savaitės tema ,,Velykos‘‘. Ugdytiniai kartu su savo tėveliais įvairiomis technikomis puošė Velykinius margučius, atliko eksperimentą, kūrė savo Velykinių margučių krepšelius. Plačiau skaitykite čia.

Antroji nuotolinio ugdymo savaitė „Drambliukų“ grupėje

Šią savaitę „Drambliukų“ grupės vaikai gamino „Burtų lazdeles”, skaitė ir kūrė knygeles. Veiklos vaikams labai patiko, nuotraukose atsispindėjo jų pakilios nuotaikos ir gera emocija. O „Burtų lazdelėsׅ“ įvairios ir įdomios, kai kurių ir su akytėmis, stebuklingos.

Nuotraukų galeriją rasite čia.

Antroji nuotolinio ugdymo savaitė „Drugelių“ grupėje

Šią savaitę „Drugelių“ gr. vaikučiai su nekantrumu laukė artėjančios gražiausios pavasario šventės Šv. Velykų. Dalinamės gražiausiomis laukimo akimirkomis…

Nuotraukų galeriją rasite čia.

Antroji nuotolinio ugdymo savaitė „Liūtukų“ grupėje

Šimtas zuikių susirinko – net žalia Girelė linko.

O gražumas jų vardų: Pūkis, Juokutis, Meilutė,

 Rožytė, Šokoladas, Patrulis, Noksas, Džimas, Niga…

Pakalbėję, pasitarę, jie mokyklą atidarė:

Rankoves atsiraitojo, tuoj prie darbo visi stojo:

Tuoj spalvas jie užsimaišė, stiklines vandens pritaisė.

Tai stebėjo, tai dirbėjo… Kol spalvytės šokt pradėjo!

Zuikiai margučius papuošti ruošės –

Kruopas iš stiklainių traukė,

Ruošė paletes dažų iš vaivorykštės spalvų.

O margučiai nusidažę, puolė žaisti su zuikučiais!

Taip margučiai išdykavo, kad pasimetė visi!

O zuikučiams darbo teko,

Juos surasti ir atrinkti, kad nebūtų vieniši.

Visi „ Liūtukų“ grupės ugdytiniai, pavirtę nepaprastais šventiniais  herojais – Zuikiais, sveikina su Šv. Velykomis.

Mokytojos Saulė ir Sigita

Nuotraukų galeriją rasite čia.

Antroji nuotolinio ugdymo savaitė „Viščiukų“ grupėje

Antroji nuotolinio darbo savaitė. Tema „Pas Velykų bobutę”. Šią šventinę savaitę „Viščiukų” grupės vaikai ir tėveliai įsitraukė dar aktyviau nei pirmąją. Siuntė užduočių video, nuotraukas, nuotraukose atsispindi vaikų šventinė nuotaika. Džiugu, kad šventės nuotaiką pavyko vaikams perduoti ir nuotolinio mokymosi būdu. Tad linkime visiems ramių, spalvotų, džiaugsmingų Šv. Velykų!

Nuotraukų galeriją rasite čia.

Antroji nuotolinio ugdymo savaitė „Lapiukų“ grupėje

„Lapiukų” grupėje gvildenome temą „Prieš pasitinkant Velykų bobutę”. Šią savaitę rimtai paplušėjome ir nuveikėme aibę darbų: eksperimentavome su kiaušiniais, bandėme žaisti pagal instrukcijas ir vietos nuorodas, vaidinome pasaką “Vištytės pyragas”, skaitėme, rašėme, raideles ir eilėraštuką mokėmės. O dar  ir pirštukams  pamiklinti laiko radome, kurdami įvairius darbelius – sunkius ir nesunkius.

Sekėsi puikiai! Už tai dėkojame visiems prisidėjusiems ir padėjusiems!

Nuotraukų galeriją rasite čia.

Sportuojam…

Nuotraukų galeriją rasite čia.

Muzikuojam….

Nuotraukų galeriją rasite čia.

Antroji nuotolinio ugdymo savaitė „Tigriukų“ grupėje

,,Tigriukų“ gr. antroji nuotolinio darbo savaitė praėjo labai sklandžiai ir gerai. Pateiktas užduotėles vaikučiai kruopščiai atliko ir tikrai stengėsi. Todėl džiaugiamės grįžtamuoju ryšiu, tėveliai noriai dalinosi nuotraukėlėmis, nuo pačio darbelio proceso iki galutinio rezultato. Nuotraukose atsispindėjo vaikų trykštamas džiaugsmas, susikaupimas, teigiamos emocijos. Tad dėkojame tėveliams už bendradarbiavimą, kantrybę ir pagalbą vaikučiams ir kas be ko-už pasidalinimą gražiomis akimirkomis.

Parengė mokytoja Laima Lukoševičienė

Nuotraukų galeriją rasite čia.

Antroji nuotolinio ugdymo savaitė „Boružiukų“ grupėje

Antroji nuotolinio ugdymo savaitė vyko taip pat produktyviai kaip ir pirmoji. Visų grupės vaikučių tėveliai atsiuntė vaikų darbelius, pasakojo, kaip jiems sekėsi atlikti užduotis, dalinosi savo pastebėjimais, bendradarbiavo ir tarėsi su auklėtoja. Daugiausiai gavome video siužetų, nes tėveliai norėjo užfiksuoti eksperimento „Skleidžiasi gėlytė“ eigą ir parodyti vaikų emocijas. Didelis dėkui visiems vaikams ir tėveliams, drąsiai galima sakyti, kad esame viena susitelkusi grupės komanda.

Parengė mokytoja metodininkė Brigita Rasa Podelskienė

Nuotraukų galeriją rasite čia.

Virtuali „Voveriukų“ grupės paroda ,,Mūsų paukšteliai“

Prasidėjus nuotoliniam ugdymui, „Voveriukų“ grupės vaikai su tėveliais gavo užduotį, susipažinti su pavasarį grįžtančiais paukšteliais: klausytis jų balsų, stebėti, kaip jie atrodo ir kur gyvena. Vaikučiai turėjo galimybę patys išsirinkti labiausiai patikusį paukštelį ir nupiešti jį popieriaus lape. Auklėtojos labai džiaugėsi vaikų darbeliais, todėl nusprendė pasiūlyti pasigrožėti jais drauge!

Mokytojos Salomėja ir Radvilė

Pirmoji nuotolinio ugdymo savaitė „Boružėlių“ grupėje

Džiugu, kad beveik visi grupės ugdytinių tėveliai atsiliepė į mūsų kvietimą bendradarbiauti ir negailėdami savo laiko padėjo vaikučiams atlikti mūsų atsiųstas užduotis. Matėme, kaip susikaupę vaikai dirbo, stengėsi ir kaip džiaugėsi savo pasiekimais. Dėkojame tėveliams už atgalinį ryšį, už visus pastebėjimus, kas vaikams patiko labiausiai, kas sekėsi sunkiau ar vaikus sudomino mažiau. Mes, jūsų vaikų auklėtojos, stengsimės, kad ir ateityje pradžiugintume mūsų mažuosius ugdytinius naujomis, įdomiomis užduotėlėmis ir galėtume kartu prisidėti prie vaikų tobulėjimo ir naujų įgūdžių įtvirtinimo.

Parengė mokytoja metodininkė Brigita Rasa Podelskienė

 

Pirmoji nuotolinio ugdymo savaitė „Žiogelių“ grupėje

Šios savaitės tema ,,Pavasaris‘‘. ,,Žiogelių‘‘ grupės vaikučiai su savo tėveliais gavo užduotėles susipažinti su bundančia gamta, pavasarinėmis gėlytėmis, sprogstančiomis medžių bei krūmų šakelėmis. Užduotėlę ,, Mano saulytė‘‘ vaikučiai atliko su didžiuliu džiaugsmu, susikaupę, labai patiko spalvinti. Užduotis ,,Pavasarinė kačiuko šakelė‘‘ vaikučiams suteikė daug gerų emocijų. Darbelį atliko kruopščiai, stengėsi patys iškirpti pumpurėlius. Keletas vaikučių klijus tepė, lyg tai būtų guašas. Užduotėlės ,, Pavasario gėlytės‘‘ metu, daug džiaugsmo teikė spalvinimas, darbas vyko susikaupime, spalvų atrinkime, bandant jas įvardinti.

Norime padėkoti tėveliams už grįžtamąjį ryšį, už nuoširdų bendravimą, už pasidalinimą gražiomis emocijomis. Labai miela ir gera dirbti tada, kai vaikučiai, jų tėveliai ir mes mokytojos tampame lyg VIENA DARNI ŠEIMA!!!!!

Mokytojos Žydrė ir Neringa

Nuotraukų galeriją rasite čia.

 

Sporuojame

Judėjimas yra mūsų ir vaikų kasdienybės dalis, nepaisant jokių apribojimų!

Nuotraukų galeriją rasite čia.

 

Pirmoji nuotolinio ugdymo savaitė „Viščiukų“ grupėje

„Viščiukų“ istorinė-pirmoji nuotolinio darbo savaitė praėjo darbingai. Vaikams pateiktos užduotys atliktos labai sąžiningai, noriai ir atsakingai. Vaikai dalinosi įspūdžiais, žinoma, nuotoliniu būdu, siuntė nuotraukas, video. „Viščiukų“ grupės tėveliai aktyviai įsitraukė į darbus kartu su vaikais. Veiklos: “Lietuvos paukščio pristatymas”, ” Paukščio origamis”, “Ponas Oliziukas”.

 

Virtuali „ Liūtukų“ grupės nuotraukų paroda „Inkilėlių miestelis“

Štai ir praėjo pirmoji „Liūtukų“ grupės nuotolinio darbo kūrybinė savaitė. Šią savaitę vaikai pasveikino iš šiltųjų kraštų sugrįžtančius paukščius. Vaikai noriai karpė, klijavo, piešė, atsakingai atliko užduotėles, skirtas paukščiukų grįžimui į namus. Iš spalvotų geometrinių figūrų trafaretų kūrė inkilėlius, konstravo ir modeliavo medžio kamienus. Taip pat puošė paukščiukus savo pasirinktomis spalvomis, juos kirpo ir klijavo. Taip pakviesdami paukščiukus į „Liūtukų“ grupės sukurtą „Inkilų miestelį“.

„Liūtukai“ grupės vaikai ir mokytojos siunčia visiems „Tuko“ darželio ugdytiniams linkėjimus ir sėkmės, atliekant kūrybinius darbelius.

Paruošė mokytojos Sigita Vaičiukėnienė ir Saulė Žibienė

 

Pirmoji nuotolinio ugdymo savaitė „Drugelių“ grupėje

Nuotolinis ugdymas iššūkis ne tik pedagogams, bet ir tėvams, todėl mokytojos stengėsi kuo aiškiau ir paprasčiau pateikti užduotis vaikučiams. Šią savaitę kalbėjome apie pavasarį, bundančią gamtą, priminėme savo siųstose užduotėlėse pavasarinių gėlių pavadinimus, jas rūšiavo, skaičiavo žiedlapius „Drugelių“ grupės ugdytiniai, pasiūlėme su tėvelių pagalba pasigaminti pavasarinę gėlytę – tulpę.

Džiaugiamės grįžtamuoju ryšiu, gauname daugybę nuotraukų kaip vaikai dirba ir jau padarytų darbelių.

Mokytojos Vilma ir Virginija

 

Pirmoji „Kiškių“ grupės nuotolinio darbo savaitė

Pirmoji nuotolinio ugdymo savaitė „Kiškių“ grupės vaikams suteikė daug kūrybinio džiaugsmo. Vaikai, padedami tėvelių, vyresnių brolių ir sesių, piešė, kirpo, klijavo, kūrė darbelius apie Žemę ir iš antrinių žaliavų – Žemės dienai paminėti. Taip pat kūrė eilėraščius Žemės dienos tema: Mildos (5 m.) eilėraštis „Nešiukšlinkim“ ir Elijaus (5 m.) eilėraštis „Žemė“. Džiaugiamės vaikų, tėvelių ir mokytojų bendradarbiavimu ir gera nuotaika.

Mokytojos Neringa ir Virginija

Pirmoji nuotolinio ugdymo savaitė „Tigriukų“ grupėje

Labai džiaugiamės, jog tėveliai geranoriškai bendradarbiauja, vieni dalinasi nuotraukomis, kaip vaikučiai leidžia laisvalaikį, linksminasi, kaip mokosi, ugdosi, daro paskirtas užduotėles, kiti siuntė video, o treti įsijautę rašė komentarus ir pasakojo apie savo veiklas, sveikatą, išreiškė ilgesį darželiui ir auklėtojoms. Buvo malonu stebėti, kaip vaikai džiaugiasi savo pasiekimais užfiksuotose akimirkose ir dalinasi atgaliniu ryšiu su auklėtojomis. Gaudamos atgalinį ryšį, matome, kas vaikučius labiausiai sudomino ir patiko. Todėl ir toliau įdėsime visas pastangas, kad sukurtume kuo įdomesnes užduotėles, žaidimus, pasakėles, daineles ir sieksime, jog vaikučiai nuolat tobulėtų, o jų įgūdžiai lavėtų.

Parengė vyr. mokytoja Laima Lukoševičienė

Nuotraukų galeriją rasite čia.

Pirmoji nuotolinio ugdymo savaitė „Drambliukų“ grupėje

„Drambliukų“ grupės vaikai šią savaitę ieškojo lietaus lašelių, juos kūrė, klausėsi įvairių garsų, bandė išskirti, kurie garsai garsiai skamba, kurie tyliai, muzikavo. Dėkojame tėveliams už bendradarbiavimą ir pagalbą įgyvendinant šios savaitės užduotėles.

Nuotraukų galeriją rasite čia.

 

Pirmoji nuotolinio ugdymo savaitė „Meškiukų“ grupėje

„Meškiukų“ grupės vaikai šią savaitę puikiai įvykdė užduotėles, gerai suprato pasaką. Labai džiugu, kad išryškėjo kūrybiškumas, įgyvendinant užduotėles. Vaikams ypač patiko gaminti pagranduką, kurį kai kurie gamino net po keletą kartų.

,,Mažųjų vaidinimai“

Kovo 30 d. – balandžio 3 d. darželyje nuotolinio būdu vyko projektas ,,Mažųjų vaidinimai“. Vaikai drauge su tėveliais buvo pakviesti kurti savo improvizacijas ir nuotaikingai praleisti laiką namuose. Džiaugiamės drąsiausiais, kurie pasidalino savo kūrybiškumu: ,,Drugelių” grupės ugdytinis Adomas nuotraukoje siunčia visiems meilę; ,,Meškučių“ gr. ugdytinis Vincentas gamina ,,Pagranduką“ ir skrieja į Mėnulį savo sukonstruota raketa; ,,Drugelių“ gr. ugdytinis Gabrielius yra mažasis gamtos tyrinėtojas.

Pirmoji nuotolinio ugdymo savaitė „Lapiukų“ grupėje

Šios savaitės „Lapiukų“ grupės tema „Esu saugus, kai žinau”. Šios temos metu, vaikai tikrino, kaip keliauja bakterijos, mokėsi plauti rankas taip, kad jokie mikrobai nebūtų baisūs. Tikrino, kada atranda laiko savo dienelėje pusryčiams, pietums ir vakarienei ir tai žymėjo savo kurtuose laikrodukuose. Dalinosi sveikuoliškais patiekalais, ar dar kaip kitaip juos demonstravo. O kadangi dideli, tai ir paskaityti ir parašyti laiko rado, vieną kitą raidelę pramoko ir dar mankštelei ir dainelei minutę ištaikė.

Nuotraukų galeriją rasite čia.