Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ nuotolinio darbo tvarkos aprašas

Kauno lopšelio-darželio  „Tukas“ direktoriaus įsakymas dėl ugdymosi proceso organizavimo nuotoliniu būdu

Dėl nuotolinio mokymo

Nuo kovo 30 d. Kauno lopšelyje- darželyje ,,Tukas“ bus organizuojamas nuotolinis mokymas. Pedagogai dalinsis gerąją  patirtimi ir skelbs mokomąją medžiagą vaikų ugdymui nuotoliniu būdu savo grupės Facebook uždaroje paskyroje ir elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“. Labai  prašome viso personalo vardu glaudaus bendradarbiavimo ir supratimo, kad tik taip galėsime tęsti ugdymosi procesą.  Elektroniniame dienyne ,,Mūsų darželis“  galite užduoti rūpimus klausimus pedagogams, lopšelio-darželio administracijos atstovams ir sekti svarbiausias naujienas.

Rekomendacijas, kaip galėtų atrodyti darželinuko, pradinuko ir paauglio dienotvarkė rasite čia.

Karantino metu lopšelio-darželio „Tukas“ psichologė dirbs nuotoliniu būdu

Su psichologe galima pasitarti, kaip kalbėtis su vaikais apie šiandienę situaciją, kaip paaiškinti, kodėl būtinas karantinas ir svarbu laikytis prevencinių priemonių.

Rekomenduosiu, kaip susitarti dėl naujų taisyklių šeimoje ir brėžti ribas. Atsakysiu į klausimus, kylančius dėl vaikų savijautos ir elgesio (nerimo, baimių). Labai kviečiu tėvus paskambinti, jeigu jie patys jaučia nerimą, sunku nusiraminti, kyla didelis pyktis.

Psichologės darbo laikas:

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
7:30-12:30 13:00-18:00

Telefonas: 860049766 arba el. paštas: ingrida.umariene@gmail.com

Dėl ekstremalios situacijos ir mokesčio taikymo už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje

Vadovaujantis 2020-03-12 Vyriausybės posėdyje priimtu nutarimu ( http://lrv.lt/lt/naujienos/ekstremaliu-situaciju-metu-masiniai-renginiai-uzdarose-patalpose-nevyks ir http://lrv.lt/lt/naujienos/visoje-lietuvoje-del-koronaviruso-dviem-savaitems-uzdaromos-svietimo-istaigos), nuo kovo 13 d. rekomenduojama, o nuo kovo 16 d. privalomai stabdomas ugdymo procesas visose švietimo įstaigose, t. y. ir ikimokyklinėse bei priešmokyklinėse įstaigose / grupėse.

Mokestis nebus skaičiuojamas, pritaikant tvarkos aprašo 10.7 papunktį (dėl ekstremalių įvykių). (Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimas Nr. T-454 „Dėl atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“)