Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ ekstremalių situacijų valdymo planas parsisiųsti Adobe PDF formatu

Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ maisto produktų priėmimo, saugojimo ir išdavimo tvarkos aprašas parsisiųsti Adobe PDF formatu

Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo Kauno lopšelyje-darželyje „Tukas“ politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas parsisiųsti Adobe PDF formatu

Kauno lopšelis-darželis „Tukas“ vidaus kontrolės politika parsisiųsti Adobe PDF formatu

Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ socialionio pedagogo darbo nuotoliniu būdu organizavimo tvarkos aprašas parsisiųsti Adobe PDF formatu

Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ specialiojo pedagogo darbo nuotoliniu būdu organizavimo tvarkos aprašas parsisiųsti Adobe PDF formatu

Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ profilaktinių periodinių COVID-19 testų planas parsisiųsti Adobe PDF formatu

Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ metodinės tarybos veiklos nuostatai parsisiųsti Adobe PDF formatu

Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ ugdymo proceso organizavimo mišriuoju ir nuotoliniu būdu tvarkos aprašas parsisiųsti Adobe PDF formatu

Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ vaikų atvedimo į ikimokyklines ir priešmokyklines grupes ir išleidimo į namus tvarkos aprašas parsisiųsti Adobe PDF formatu

Vaikų ugdymo organizavimas ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse nuo 2020 m. birželio 17 d. Kauno lopšelyje-darželyje „Tukas“ parsisiųsti Adobe PDF formatu

Vaikų ugdymo organizavimas ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse nuo 2020 m. birželio 1 d. Kauno lopšelyje-darželyje „Tukas“ parsisiųsti Adobe PDF formatu

Vaikų ugdymo organizavimas ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse nuo 2020 m. gegužės 18 d. Kauno lopšelyje-darželyje „Tukas“ parsisiųsti Adobe PDF formatu

Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ nuotolinio darbo tvarkos aprašas parsisiųsti Adobe PDF formatu

Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas parsisiųsti Adobe PDF formatu

Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas parsisiųsti Adobe PDF formatu

Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ vaikų turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas parsisiųsti Adobe PDF formatu

Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ netiesioginio darbo su vaikais valandų panaudojimo tvarkos aprašas parsisiųsti Adobe PDF formatu

Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas parsisiųsti Adobe PDF formatu

Darbuotojų pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų, tvarkos aprašas parsisiųsti Adobe PDF formatu

Kauno lopšelio-darželio „Tukas“  ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas parsisiųsti ADobe PDF formatu

Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas parsisiųsti ADobe PDF formatu

Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ darbo tvarkos taisyklės parsisiųsti ADobe PDF formatu

Elektroninio dienyno nuostatai parsisiųsti Adobe PDF formatu