Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ nuotolinio darbo tvarkos aprašas

parsisiųsti Adobe PDF formatu

Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

parsisiųsti Adobe PDF formatu

Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas

parsisiųsti Adobe PDF formatu

Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ netiesioginio darbo su vaikais valandų panaudojimo tvarkos aprašas
parsisiųsti Adobe PDF formatu

Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas
parsisiųsti Adobe PDF formatu

Darbuotojų pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų, tvarkos aprašas
parsisiųsti Adobe PDF formatu

Vidaus darbo tvarkos taisyklės
parsisiųsti ADobe PDF formatu

Elektroninio dienyno nuostatai
parsisiųsti Adobe PDF formatu