Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ ugdymo proceso organizavimo mišriuoju ir nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

parsisiųsti Adobe PDF formatu

Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ vaikų atvedimo į ikimokyklines ir priešmokyklines grupes ir išleidimo į namus tvarkos aprašas

parsisiųsti Adobe PDF formatu

Vaikų ugdymo organizavimas ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse nuo 2020 m. birželio 17 d. Kauno lopšelyje-darželyje „Tukas“

parsisiųsti Adobe PDF formatu

Vaikų ugdymo organizavimas ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse nuo 2020 m. birželio 1 d. Kauno lopšelyje-darželyje „Tukas“

parsisiųsti Adobe PDF formatu

Vaikų ugdymo organizavimas ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse nuo 2020 m. gegužės 18 d. Kauno lopšelyje-darželyje „Tukas“

parsisiųsti Adobe PDF formatu

Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ nuotolinio darbo tvarkos aprašas

parsisiųsti Adobe PDF formatu

Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

parsisiųsti Adobe PDF formatu

Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas

parsisiųsti Adobe PDF formatu

Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ netiesioginio darbo su vaikais valandų panaudojimo tvarkos aprašas
parsisiųsti Adobe PDF formatu

Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas
parsisiųsti Adobe PDF formatu

Darbuotojų pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų, tvarkos aprašas
parsisiųsti Adobe PDF formatu

Kauno lopšelio-darželio „Tukas“  ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

parsisiųsti ADobe PDF formatu

Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas

parsisiųsti ADobe PDF formatu

Vidaus darbo tvarkos taisyklės
parsisiųsti ADobe PDF formatu

Elektroninio dienyno nuostatai
parsisiųsti Adobe PDF formatu