KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „TUKAS“ 2022 METŲ VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti Microsoft Excel Worksheet formatu

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „TUKAS“ 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS
parsisiųsti Microsoft Excel Worksheet formatu

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „TUKAS“ 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS
parsisiųsti Adobe PDF formatu

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „TUKAS“ 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS
parsisiųsti Adobe PDF formatu

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „TUKAS“ 2019-2021 METŲ STRATEGINIS PLANAS
parsisiųsti Adobe PDF formatu

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „TUKAS“ 2018 METŲ VEIKLOS PLANO PRITARIMAS
parsisiųsti Adobe PDF formatu

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „TUKAS“ 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti Adobe PDF formatu

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA

parsisiųsti Adobe PDF formatu

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „TUKAS“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

 

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „TUKAS“ STRATEGINIAI PLANAI

 

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „TUKAS“ 2022-2024 METŲ STRATEGINIS PLANAS

parsisiųsti Adobe PDF formatu

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „TUKAS“ 2016-2018 METŲ STRATEGINIS PLANAS

parsisiųsti Adobe PDF formatu