Nuomojamos patalpos pavadinimas Nuomininkas (įstaigos ar fizinio asmens pavadinimas) Plotas m2 Veikla Kaina (už visą nuomojamą laikotarpį, valandomis) Užimtumas, (data ir laikas)
Salė Loreta Dirvelienė 75,36 Šokių būrelis 100 Eur
(be PVM)
už 33 val.
Nuo 2019-01-15 iki 2019-05-09

nuo 2019-09-10 iki 2019-12-12

antradieniais 1600–1645

ketvirtadieniais 1600–1645

Salė Lietuvos tarptautinė baleto akademija 75,36 Baleto užsiėmimai 60 Eur
(be PVM)
už 9 val.
Nuo 2019 m. spalio mėn. iki 2019 m. gruodžio mėn.

penktadieniais 1600–1645

Salė Všį Nacionalinė krepšinio akademija 75,36 Vaikų krepšinio treniruotėms 120 Eur.
(be PVM)
UŽ 72 val.
Nuo 2019-01-03 iki 2019-12-31
pirmadieniais 1600–1645
trečiadieniais 1600–1645
Kūrybinės dirbtuvės UAB Kalba.lt 52,73 Anglų kalbos užsiėmimai 100 Eur.
(be PVM)
UŽ 72 val. 
Nuo 2019-01-18 iki

2019-05-31
nuo 2019-09-01 iki 2019-12-31
penktadieniais 1545–1630
1635–1720