Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ darbuotojų vidutinis metinio bruto darbo užmokesčio ataskaita:

Parsisiųsti Adobe PDF formatu