Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. I KETV.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. II ketv

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. III ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. IV ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį 2021 m. I ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021 m. II ketv

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021 m. III ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021 m. IV ketv.