Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. I KETV.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. II ketv

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį 2021 m. I ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021 m. II ketv