Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ 2019 m. gruodžio mėn. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 31. duomenis

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2019 metų III ketvirtį

Investicijų 2019 m. 3 ketv. statistinė ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis

2019 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 

Mokėtinų ir gautų sumų 2019 m. kovo 31 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. kovo 31 d. ketvirtinė ataskaita_7302

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. kovo 31 d. ketvirtinė ataskaita_7301

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. kovo 31 d. ketvirtinė ataskaita_7109

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. kovo 31 d. ketvirtinė ataskaita_5101

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. kovo 31 d. ketvirtinė ataskaita_41

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. kovo 31 d. ataskaitos aiškinamasis raštas

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2019 m. kovo 31 d. ketvirtinė ataskaita

Mokėtinų ir gautų sumų 2019 m. kovo 31 d. ataskaita

2019-01-07 Biudžeto išlaidų ataskaitos aiškinamasis raštas

Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita  2019 m.

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2019 m.

 

Visos ataskaitos