Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis

Savivaldybės biudžetinių įstaigų įmokų ataskaita už 2018 metų IV ketvirtį

2018 metų finansinės ir biudžeto vykdymo ataskaitos:

2018 metų metinė ataskaita

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2018 metų IV ketvirtį

2018 m. gruodžio 31 d. ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m. gruodžio 31 d. ataskaita

 

Visos ataskaitos